Raa­si­ku val­las tõu­seb sot­siaalt­rans­por­di hind

31
Raasiku vallamaja

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas tõs­ta ala­tes 1. märt­sist sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se hin­na piir­mää­ra. Se­ni oli sot­siaalt­rans­por­di ka­su­ta­mi­ne val­la­si­se­selt ta­su­ta ja väl­jas­pool val­da mak­sis 30 sen­ti ki­lo­mee­ter, edas­pi­di tu­leb tee­nu­se eest Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mil maks­ta 20 senti ja väl­jas­pool val­da 40 sen­ti ki­lo­meet­ri eest. Oo­te­tund mak­sab en­di­selt 3 eu­rot ki­lo­mee­ter. Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se ees­märk on või­mal­da­da puu­de­ga isi­kul, kel­lel puue ta­kis­tab isik­li­ku või ühis­sõi­du­ki ka­su­ta­mist, ka­su­ta­da tema va­ja­dus­te­le vas­ta­vat trans­por­di­va­hen­dit töö­le või õp­pea­su­tus­se sõit­mi­seks või ava­li­ke tee­nus­te ka­su­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelUSA suur­saa­dik GEOR­GE P. KENT kü­las­tas Keh­ra koo­li ja muu­seu­mi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la Kul­li kü­la ela­ni­kud üt­le­sid kül­la kar­jää­ri ra­ja­mi­se­le tin­gi­mus­te­ta EI