AGE IMA­LA Aru­kü­last esi­nes to­ru­pil­li­ga

95
Aru­kü­la to­ru­pil­li­män­gi­ja AGE IMA­LA.

Aru­kü­la noor­te­koo­ri di­ri­gent ja näi­te­rin­gi näit­le­ja, põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Age Ima­la ning wal­dorf­koo­li õpe­ta­ja Eg­le Liisk­mann esi­ne­sid rah­va­muu­si­ka­peol koos 22 to­ru­pil­li­män­gi­ja­ga.

Age Ima­la õp­pis to­ru­pil­li­män­gu Eg­le Liisk­man­ni to­ru­pil­li­rin­gis ning nad pa­nid end to­ru­pil­li­män­gi­ja­te­na kir­ja rah­va­muu­si­ka­peo­le. Esi­ne­ma pää­se­mi­seks tu­li käia ka­hel et­te­män­gi­mi­sel ja osa­le­da to­ru­pil­li­laag­ris.

Age Ima­la sõ­nas, et on 20 aas­ta jook­sul osa­le­nud üld­lau­lu- ja tant­su­peol tant­si­ja­na, laul­ja­na, di­ri­gen­di­na, nüüd on ka pil­li­peol ära käi­dud: „Mul on And­res Tau­li val­mis­ta­tud to­ru­pill, ost­sin sel­le suu­res tu­hi­nas, siis jäi seits­meks aas­taks seis­ma. Õpin ja har­ju­tan, pil­li­lu­gu­de pa­gas on ha­ka­nud suu­re­ne­ma, mõ­ned esi­ne­mi­sed on siin-seal ol­nud.“