Aegviidu ja Kehra riigimetsade raiete kavad

27
Anija vallamaja.

RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai saatis Anija vallavanemale Riivo Noorele kooskõlastamiseks Kehra terviseradade ümbruse riigimetsa ning Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsa majandamise kava aastateks 2022-2031. Metsaülem kinnitas, et kavade koostamisel on vastavalt võimalustele arvestatud nende menetlemise käigus esitatud ettepanekutega ning koosolekutel kokku lepitud tingimustega. Aegviidus toimus avalik koosolek 18., Kehras 22. aprillil.

Vallavanem Riivo Noor ütles, et kõik RMK plaanid said koosolekutel läbi arutatud, elanikud said teha ettepanekuid.

„Arvan, et saime head kompromissid. Saatsin viimaste parandustega kava kogukondade aktiivsematele esindajatele vaatamiseks,“ lausus ta.

Vallavanem lisas, et elanikud aktsepteerisid kavades seda, mis on mõistlik: „Kuusemetsades tuleb teha lageraie, kuid neid on RMK raiekavades Aegviidus vaid üks. Ülejäänud on männilangid, mille kohta on kirjas küll lageraie, kuid olemasolevast puistust jäetakse 40 protsenti kasvama, raiutud puude asemele istutatakse uued. Kasemetsast jäetakse alles 30 protsenti, et ka sinna oleks võimalik mände ja kuuski asemele istutada.“
Osade raielankide osas on RMKga kokkulepe, et need muudetakse pindalalt väiksemaks, osa jäid kavadest üldse välja. Lankide puhul, mille kõrval on noorendik või teine raielank, lükati raiumise kavandatavat aega edasi, et kõrvale jõuaks enne kasvada korralik mets.
„Kehras on kaks raiet tänavu, järgmised 2028, Aegviidus raiutakse kolm lanki, järgmised neli 2024. aastal ja neli 2030. Ühtegi lanki Kehras vahetult terviseraja äärde ei tule. Aegviidus on kaks lanki küll terviseraja ääres, need on plaanis raiuda 2030. aastal, kuid vaadatakse veel ega seal ole vääriselupaika,“ rääkis Riivo Noor.

Kehra terviseraja ja raudtee vaheline ala jääb lageraiest puutumata: „Terviseraja ja raudtee vahele peab jääma puhvriks mets, et ei tekiks tuulekoridore. Terviseraja ääres raiet ei tehta.“

Kehra elanikud on soovinud, et terviseraja ja jõe ääres koristataks mahalangenud puud. Metsaülem selgitas koosolekutel, et rangelt kaitstavas metsas ei tohi langenud ja kuivanud puid koristada. Esmaspäeval kohtus Riivo Noor probleemi selgitamiseks keskkonnaameti esindajatega.

„Nad ütlesid, et kui töid tehakse veekogu kaitsevööndis ehk kuni 10 meetrit vee piirist, tuleb nendega kooskõlastada. Muid nendepoolseid piiranguid ei ole, seega Kehra terviseraja jõepoolset äärt võib langenud ja kuivanud puudest puhastada,“ ütles ta.

Vallavanem loodab, et see tegevus õnnestub lisada Kehra terviseradade ümbruse riigimetsa majandamise kavva. Seejärel on ta valmis kavad kooskõlastama.

Eelmine artikkelVõrkpalliturniiril Aruküla Cup olid võidukad VK Selver ja Aruküla VK 1
Järgmine artikkelSääst­va tu­ris­mi õp­pe­reis Gau­ja rah­vus­par­ki