Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­ha­le kor­ral­da­tak­se kon­kurss

775
Aegviidu lasteaed.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da Aeg­vii­du las­te­aia di­rek­to­ri ko­ha­le kon­kur­si. See kuu­lu­ta­tak­se väl­ja au­gus­ti­s.

Ala­tes möö­du­nud aas­ta au­gus­tist on Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja ol­nud Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Ta kin­ni­ta­ti di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks pä­rast se­da, kui Ani­ja val­la­va­lit­sus ei leid­nud kon­kur­si­ga di­rek­to­riks so­bi­vad kan­di­daa­ti. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et nüüd on üks õp­peaas­ta lä­bi saa­nud ning asu­tust ei saa lõ­pu­tult juh­ti­da ko­hu­se­täit­ja, mõist­li­ku aja jook­sul tu­leb lei­da di­rek­tor.

„Igal asu­tu­sel peab ole­ma juht, Aeg­vii­du las­teaial prae­gu ju­rii­di­li­selt di­rek­to­rit ei ole, on ko­hu­se­täit­ja. Di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si kor­ral­da­mi­ne on koo­lieel­se las­tea­su­tu­se sea­du­sest tu­le­nev ko­hus­tus. Tei­seks ta­ha­me ra­ken­da­da ava­li­ku hal­du­se põ­hi­mõ­tet ja lei­da di­rek­to­ri ava­li­ku kon­kur­si kau­du, ku­na ka­su­ta­me tal­le töö­ta­su maks­mi­seks ava­lik­ku ra­ha,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Te­ma hin­nan­gul on di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Eda-Mai Tam­mis­te, kes on val­la kol­me las­teaia liit­mi­sel moo­dus­ta­tud Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor, Aeg­vii­du las­teaias oma töö­üle­s­an­ne­te­ga vä­ga häs­ti hak­ka­ma saa­nud, se­da näi­ta­b ka las­te­va­ne­ma­te seas lä­bi­vii­dud ra­hu­lo­lu­kü­sit­lus. Aeg­vii­du las­teae­da Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­ga lii­ta ei ole abi­val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel plaa­nis, ku­na val­da­de ühi­ne­mis­le­pin­gus oli kir­jas, et kõik se­ni­sed al­l­asu­tu­sed jät­ka­vad ise­seis­va­te­na vä­he­malt sel­le aja­ni, ku­ni keh­tib ühi­ne­mis­le­ping: „Õi­gus­kants­le­ri sei­su­koht on, et ühi­ne­mis­le­pin­gud keh­ti­vad ühe va­li­mis­pe­rioo­di ehk ku­ni järg­mis­e vo­li­ko­gu­ val­imis­e­ni.“

Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri kon­kurss kuu­lu­ta­tak­se Mar­ge Ra­ja sel­gi­tu­sel au­gus­tis väl­ja see­tõt­tu, et juu­li on pea­mi­ne puh­kus­te aeg ning siis on kan­di­dee­ri­jaid vä­he: „Eel­mi­sel aas­tal kor­ral­da­si­me Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri kon­kur­si juu­lis ning ka mi­tu eel­ne­vat kon­kurs­si on ol­nud su­ve kes­kel ja siis po­le me so­bi­vaid kan­di­daa­te leid­nud.“

Eelmine artikkelREI­JO ROOS Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelRannakülade tihnikud tagasi karjamaaks