Kuusalu vald jätkab Rehatse karjääri kohtuvaidlust

983

Tallinna ringkonnakohtu istung on määratud 7. maile.

Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson küsis vallavolikogu istungil, kas vald läheb Rehatse maastikukaitseala ja liivakarjääri puudutava kohtuvaidlusega edasi või sõlmib kompromissi.

Et vahetult Kuusalu aleviku läheduses ei hakataks liiva kaevandama, moodustati vallavolikogu otsusega sinna Rehatse maastikukaitseala. Otsusega ei nõustunud firma OÜ Ronette, kes soovib Kuusalu  taha karjääri saada kaevandamisluba. Ettevõte vaidlustas volikogu otsuse Tallinna halduskohtus ja sai osaliselt õiguse. Mõlemad osapooled, nii Ronette kui ka Kuusalu vald, on esitanud apellatsioonkaebuse.

Vallavanem selgitas, ringkonnakohus on teinud ettepaneku, et Ronette võiks sõlmida Kuusalu vallaga kokkuleppe – vald loovutaks karjääri jaoks osa kaitsealusest maast ja ülejäänu jätaks kaitse alla. Samas lisas ta, et tema arvates ei ole mõtet kaitsemetsa vähendada. Kuigi juristide hinnangul võib ka ringkonnakohus tühistada kaitseala loomise otsuse, jääks siiski jõusse volikogu otsus, et uusi kaevandamislubasid sinna piirkonda välja anda ei saa.

„Halduskohtule oli arusaamatu, miks tuleb kaitsta metsa just kavandatava karjääri kohas, kui kõrval metsas on ligilähedaselt samad tingimused,” sõnas Kalmer Märtson.

Ta ütles, et koostamisel on riigi maavarade kasutamise arengukava ning sellega tegelevate inimestega on räägitud, et kaasata võiks ka Kuusalu valla esindaja.

„Praegu me ei tea, kui tähtsaks riik neid liivavarusid peab,” lausus vallavanem.

Herko Sunts märkis, et oluline oleks saavutada Kuusalu liivavarude kaevandamise võimalikult kaugele lükkamine.

Rehatse maastikukaitseala kõrval on OÜ Kiiu Soon alustanud Kuusalu IV liivakarjääri rajamist. See asub Kuusalu alevikust veidi kaugemal kui Ronette soovitud  karjäär. Firma Hendrikson&Ko on koostanud Kuusalu IV karjääri keskkonnamõju hindamise aruande, praegu käib selle avalikustamisprotsess. Aruande avalik arutelu toimub Kuusalu vallamajas 19. märtsil.

Eelmine artikkelLoksa mälumäng
Järgmine artikkelBalti Spooni saepuru lendab naabertalu õuele