Lasteaia ja lapsehoiu kohatasu Anija vallas on võrdsed

1296

Anija vallavolikogu kehtestas, et ka lapsehoiuteenuse eest valla lasteaias on vanem kohustatud maksma osalustasu ja toiduraha. Kuna veebruaris avatakse Lastetare ruumides lastehoiurühm, peab abivallavanem Marge Raja sõnul olema selge, kuidas lapsevanemad seda rahastavad. Koolieelsete lasteasutuste kohatasu maksmist reguleerivasse korda lisati, et lapsehoiuteenuse tasu on võrdne lasteaia kohatasuga, sama suur on ka toiduraha.
„Me ei ole äriettevõte. Kuna lapsehoiuteenust hakkavad kasutama Anija valla alla 3aastased lapsed ning lapsed, keda ei olnud võimalik lasteaeda vastu võtta, on mõistlik, kui meie lapsehoiuteenus maksab sama palju, kui on lasteaia osalustasu,“ lausus ta.
Alates 2016. aastast on Anija valla lasteaedade kohatasu sõltuv valitsuse kehtestatud miinimumpalgast. See on ühe lapse kohta kuus 6,5 protsenti aasta töötasu alammäärast, kui laps pärineb 1-2lapselisest perest, ja 6 protsenti, kui laps on 3lapselisest perest ning 4,5 protsenti alampalgast, kui  4- ja enamalapselisest. 2017. aastal on alampalga määr 470 eurot.
Volikogu muutis detsembris ka lapsehoiuteenuse toetamise korda. Seni sätestas määrus, et lapsehoiuteenuse ostmisel on lapsevanemal võimalik saada igakuist toetust. Kuna edaspidi hakkab vald ise lapsehoiuteenust pakkuma ning selle tasu on võrdne lasteaia kohatasuga, ei maksta munitsipaalhoius käivate laste vanematele toetust. Toetust saab edaspidi taotleda vaid juhul, kui laps ei mahu Anija valla lasteaedadesse ega lapsehoidu ning peab käima mujal hoius. Toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks eraldi.

Eelmine artikkelJuminda tee saab alanud aastal musta katte
Järgmine artikkelAnija valla elanike arv kasvas