Juminda tee saab alanud aastal musta katte

1500

Kuusalu valla 2017. aasta eelarvesse on kavandatud 70 000 eurot Juminda tee jaoks.

Kuusalu volikogu lisas 2017. aasta vallaeelarve investeeringusummadesse 70 000 eurot Juminda külateele musta katte panekuks.
Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas volikogu istungil, et Juminda tee raha pandi eelarvesse enne teist lugemist, kuna küla teatas, et on kogunud omaosalusena kolmandiku vajaminevast kogusummast. Prognoositavalt läheb tee musta katte alla panek maksma 100 000 eurot.
Juminda külla viib Loksa-Hara-Leesi riigiteelt 3,5 kilomeetri pikkune kruusatee. Küla on aastaid taotlenud, et sellele pandaks must kate, sest kruusatee on sageli auklik, suvel segab tolm, külas käib palju turiste, eriti suur on liiklus suveperioodil. Tee on vallateede registris, Juminda tee kordategemine on valla teede arengukavas. Seni pole Kuusalu valla eelarvest Juminda teele musta katte panekuks raha jagunud.
Mõni kuu tagasi, septembri lõpus käisid volikogu kogukonnakomisjon koos vallavanema ja volikogu esimehega külaelanike kutsel Jumindal. Siis oli juttu, et Juminda kogukond võiks ka ise aidata ja leida täiendavat rahastust. Vallavanem pakkus tookord veel, et maksumaksjaid võiks Jumindalt valda juurde tulla. Külas oli sel hetkel valla registri järgi 34 elanikku, neist 15 maksumaksjat.
Kohtumisel lepiti kokku, kui küla leiab kolmandiku remondisummast, siis teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku lisada puudujääv summa vallaeelarvesse, et tee saaks 2017. aastal musta katte.
Juminda külaseltsi juhatuse liige Janek Teinlum ütles Sõnumitoojale, et küla kogus omaosaluseks 32 500 eurot: „Tegutsesime koos naabrimehe Aivo Kuldmeriga. Kaasasime külaelanikud, arutasime, kuidas raha kogume. Iga pere toetas vastavalt oma võimalustele – kas peres olevate autode arvu järgi või pere suurust arvestades või nii, nagu rahakott võimaldas. Otsustasime, et me ei avalikusta, kui palju keegi konkreetselt panustas.“
Ta lisas, et leiti ka inimesi, kes lubasid end registreerida Kuusalu valla kodanikeks: „Meil on külas palju selliseid elanikke, kes aastast poole või rohkem elavad Jumindal, aga külasse ümberregistreerimist on takistanud majalaen või laste kooliskäimine, kui on seotud elukohaga.“
Sõnumitooja küsis vallavanem Urmas Kirtsilt, millal Juminda tee remonditööd võiksid alata. Ta vastas, et kõigepealt tuleb ära oodata riigilt eraldatavad rahad teede investeeringuteks, siis teha riigihange teeremontija leidmiseks. Tööd tehakse tõenäoliselt suvel, Juminda tee saab musta katte hiljemalt sügiseks.