Vo­li­ko­gu muu­tis Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti

28
Anija vald

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis 21. märt­si is­tun­gil val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti. Aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa sel­gi­tas, et se­ni ei lu­ba­nud sta­tuut kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sel osa­le­da vo­li­tu­se alu­sel. See­tõt­tu li­sa­ti sta­tuu­ti, et kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks peab va­li­mi­sel osa­le­ma vä­he­malt 15 prot­sen­ti kü­la va­li­mi­sõi­gus­li­kest ela­ni­kest ning va­li­mis­tel osa­le­mi­seks võib liht­kir­ja­li­ku vo­li­tu­se alu­sel vo­li­ta­da ke­da­gi teist end esin­da­ma. Üks isik võib vo­li­tu­se alu­sel esin­da­da ku­ni kah­te hää­leõi­gus­lik­ku kü­lae­la­nik­ku. Kü­la­va­ne­ma sta­tuu­dist ee­mal­da­ti punkt, mis sä­tes­tas, et val­la­va­lit­sus an­nab kü­la­va­ne­ma­le koos te­ma õi­gu­si tõen­da­va tun­nis­tu­se­ga ka kü­la­va­ne­ma süm­boo­li­ka, mi­da kü­la­va­nem oma ko­hus­tus­te täit­mi­sel kan­nab. „Se­da ei ole se­ni ra­ken­da­tud ning lä­hia­jal ei plaa­ni­ta kü­la­va­ne­ma süm­boo­li­kat väl­ja töö­ta­da,“ põh­jen­das aren­dus­juht.

Eelmine artikkelPe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­jad tu­lid paa­ris­män­gus Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gas kü­la­de­le toe­tus­ra­ha