Volikogu andis Vetla Jõujaamad OÜle nõusoleku Jägala jõe paisutamiseks

2263

Kuna eelmine otsus tehti 2009. aastal, tuli keskkonnaametile esitada Anija vallavolikogu uus arvamus.

Vetla Jõujaamad OÜ küsis Anija volikogu arvamust, et saada luba Vetla külas Jägala jõe paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks.
Vallavolikogu oli taotlusega nõus jõe paisutamisega, hüdroelektrijaama taasavamiseks on vaja veel keskkonna­ameti lõplikku otsust.

Vetla hüdroelektrijaam rekonstrueeriti 2003. aastal ja töötas 2009. aasta juulini, kui vee erikasutusluba lõppes. Vetla Jõujaamad taotles uut luba, kuid uuendamisel selgus, et tuleb uuesti küsida nõusolekut omavalitsuselt ja maaomanikelt, kelle maade niiskusrežiimi pais mõjutab. Anija volikogu oli ka tookord nõus.

Luba siiski ei väljastatud, kuna Voose küla Kiige maaüksuse omanikud ei olnud nõus, sest nende maal tekkisid üleujutused.
Vetla Jõujaamad pöördus Harju maakohtu poole,  kes möödunud aastal otsustas ettevõtte kasuks, maaomanikke kohustati andma nõusolek jõe paisutamiseks ning hüdroenergiast elektri tootmiseks.

Selle aasta märtsis otsustas Tallinna ringkonnakohus, et maaomanike apellatsioonkaebust ei rahuldata. Keskkonna­amet soovis nüüd taas Vetla Jõujaamadelt Anija vallavolikogu seisukohta.

Vetla Jõujaamad OÜ juht Urmas Põld rääkis, et ei tea veel, millal jaam uuesti avatakse: „Praegu upume paberitesse, meilt nõutakse dokumente ja ekspertiise. Avame jaama kohe, kui saame kõik dokumendid täidetud ning keskkonnaamet väljastab meile loa.“

Eelmine artikkelKehras osaleb keelekümbluses kogu kool
Järgmine artikkelInternetihääletusega valiti rahvapõllumeheks 2013 KALMER MÄRTSON