HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõu­sis või­du­kur­si­le

79
HC Kehra käsipalluri Dmõtro Jankovski (palliga) oli Eesti karikavõistluste veerandfinaali võidumängus Tallinna meeskonna üle üheksa tabamusega üleplatsimees. Foto Helin Potter/Eesti Käsipalliliit

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per alis­tas kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te vee­rand­fi­naa­li ava­män­gus Tal­lin­na esin­dus­mees­kon­na 30:23.

Ka­le­vi spor­di­hal­lis pee­tud koh­tu­mi­se tei­sel poo­la­jal ti­hen­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kait­set, pa­ra­nes söö­du­mäng. Edu 17:12 kü­la­lis­mees­kond käest ei and­nud. Sa­ma­de klu­bi­de koh­tu­mi­ses Ees­ti meist­ri­lii­gas kaks nä­da­lat va­rem olid viie vä­ra­va­ga pea­le jää­nud pea­lin­la­sed, see­jä­rel oli HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per alis­ta­nud SK Ta­pa/Ener­gy ja Raa­si­ku/Mist­ra.
Peat­ree­ner Mart Raud­se­pa sõ­nul suurt kind­lus­tun­net mat­ši eel ome­ti pol­nud: „Edu­sei­sus jäi­me lii­ga ra­hu­li­kuks, rün­na­ku­hoog rau­ges. 19. det­semb­ril Keh­ras püüa­me seits­me­vä­ra­va­list edu hoi­da.”

Või­du heaks pa­nus­ta­sid Dmõt­ro Jan­kovs­ki ühek­sa ja Da­vid Mam­po­ria viis vä­ra­vat. Kind­lalt te­gut­ses vä­ra­va­vaht Vik­tor Ni­ko­la­jev.

Kol­ma­päe­val koh­tub HC Keh­ra Põl­vas Ees­ti meist­ri­lii­ga liid­ri Ser­vi­ti­ga, kel­le­le ko­du­saa­lis kao­ta­ti 22:25. Mart Raud­sepp pi­das olu­li­seks, et hoo­lea­lu­sed pü­sik­sid põ­hi­tur­nii­ri lõ­pu­ni tei­se-kol­man­da­na, need mees­kon­nad koh­tu­vad pool­fi­naa­lis.

Eelmine artikkelEla­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­kuid Kurg­la ak­tii­va­la koh­ta
Järgmine artikkelKiiu män­gu­tup­pa too­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga hulk va­ja­lik­ke ese­meid