Vee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“

78
ENE VELSTRÖM.

MTÜ-l Ran­na­kee­le Kes­kus on Kuu­sa­lu ran­na­kee­les ehk po­hi­ran­na kee­les ko­du­leht „Ran­na­kie­le ko­du“ rannakiel.ee, kus ena­mik teks­te on ran­na­kee­les, sa­mu­ti ala­jao­tu­sed „Uu­dik­sed“, „Ran­na­kie­le obe­dus“, „Ka­jas­tuk­sed“, „Löüa meid“. MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kuse juhatuse liige Ene Velst­röm üt­les, et ko­du­leht on teh­tud koos­töös Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si­ga: „Kok­ku­le­pe oli, et ran­na­kee­le aren­da­mi­seks ka­su­ta­me ko­ha­peal müü­dud sõ­na­raa­ma­tu ra­ha, mis ei läi­nud trü­ki­ku­lu­de kat­teks. See tä­hen­dab, et iga „Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­ma­tu“ ost­ja on and­nud oma pa­nu­se vee­bi­le­he te­ge­mi­seks. Ko­du­le­hte täi­da­vad si­su­ga Ene Velst­röm ja Rii­na Laa­ne­tu. Sõ­na­raa­mat il­mus 2019. aasta su­vel ko­ha­li­ke ran­na­kee­lsete inimeste eest­ve­da­mi­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te et­te­pa­ne­kud ko­ha­li­ke­le po­lii­ti­ku­te­le järg­mis­teks va­li­mis­teks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu