Vallavalitsus ei toeta Turbuneeme kauplusest külamaja ehitamist

952

Kuusalu vallavalitsus on kahel istungil arutanud Turbuneeme külamaja detailplaneeringut.

Kuus meest Turbuneemest, neist kaks Kuusalu valla elanikud ja teised suvitajad, ostsid paar aastat tagasi küla keskel asuva tühjaksjäänud kauplusehoone, mis maksis 600 000 krooni. Nende plaan oli ehitada maja suuremaks, teha sellest multifunktsionaalne hoone, mis oleks külamaja, aga sinna jäetaks ruumid ka võimaliku poe jaoks.

Hoone oli plaanis anda MTÜle Turbuneeme Külaselts kasutusrendile. Külamaja ehitamiseks plaaniti taotleda fondidest raha. Nii selgitab Turbuneeme külaseltsi juht Kaido Saarma, kes on üks kuuest hooneomanikust.
Aprillis 2008 algatati detailplaneering, eelprojekti kooskõlastas Lahemaa rahvuspargi valitseja, toimus avalik arutelu. Vallavalitsus võttis veebruaris 2009 planeeringu vastu. Paar nädalat hiljem saadeti Kuusalu vallamajja osade külaelanike kiri – ei oldud rahul plaanitava hoone liiga suure mahuga, parkimiskohtade vähesusega.

Maikuus toimus külas koosolek, kus Turbuneeme rahvas jagunes kahte leeri. Ühed pooldasid külamaja ehitamist, teised leidsid, et sellesse kohta külamaja ei sobi.

Juunis 2009 otsustas Kuusalu eelmine vallavalitsus korraldada planeeringu avaliku väljapaneku. See toimus pärast kohalikke valimisi ametisse asunud uue vallavalitsuse ajal – 21. detsembrist 2009 kuni 15. jaanuarini 2010.

Väljapaneku peale saadeti vallavalitsusele kaks kirja. Ühe külaelaniku kiri puudutab tuletõrje veevõtukohti, ta soovitab kavandada Kaupluse kinnistule hüdrandi. Teisele kirjale on alla kirjutanud 16 inimest, see sisaldab vastuväiteid. Tuntakse muret, kuidas saab ärimaal hakata tegutsema külamaja, öeldakse, et kavandatav hoone on liiga suur ega sobi sellesse kohta, suureneb pendelränne, mis halvendab elukeskkonda jm.

Kuusalu vallavalitsus arutas Turbuneeme Kaupluse kinnistu detailplaneeringut sel aastal 8. veebruaril ja 4. märtsil. Mõlemal korral jõuti seisukohale, et mitte planeerida hoonesse külamaja, kuid lubada ärimaa sihtotstarbega Kaupluse kinnistule ärihoone ehitamist soovitud mahus.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et külas pole üksmeelt, grupp inimesi on planeeringu vaidlustanud, väites, et Turbuneeme arengukavas ei ole külamaja kavandatud sellesse hoonesse, vaid endisesse kordonisse. Kuna pole omavahel asukohta kokku lepitud, ei toeta vallavalitsus külamaja ehitamist  kauplusehoonesse. Samas saab sinna ehitada planeeringuga kavandatud hoone, mille suurus on 148 ruutmeetrit ning katuseharja kõrgus 7 meetrit, nagu eskiis ette näeb. Kuid planeeringuga tuleb alustada otsast peale.

Ka vallavalitsuse liige Madis Praks kommenteeris, Turbuneeme rahvas peab omavahel selgeks tegema, kuhu külamaja tuleb, et pärast ei tekiks sinna mitut külamaja.

Kaido Saarma ütles, et ei ole vallavalitsuse otsust näinud, küll aga on sellest kuulnud. Ta avaldas otsuse üle hämmingut: „Kui öeldakse, et ärimaja võib teha, seltsimaja mitte, siis pole see otsus ju kellegi kasuks.
Vallamajas koosolekul öeldi, et külas ei ole üksmeelt. Küsisin, kas peame hakkama vastukaaluks koguma külast poolthääli. Seadus ei näe detailplaneeringu menetlemisel sellist asja ette. Vallas peaks olema põhimõte, et toetatakse neid, kes tahavad midagi ära teha. Oleme teinud küla heaks kulutuse, ostnud külamaja jaoks hoone. Kui sõlmime pikaajalise rendilepingu külaseltsiga, siis peaks see ju näitama meie soovi.”

Turbuneeme külavanem Aivo Janter: „Kui vaadata küla elanike registrit, siis enamik on kauplusehoonest külamaja ehitamise poolt. Allkirju ei ole hakanud koguma, tean arvamusi juttude järgi. Kui tahetakse allkirju, võime neid küsida. Mehed on hoonesse suure summa pannud, valla­majas vist ei usuta nende heasse tahtesse. Endise kaupluse ruumid jäävad külamaja jaoks väikeseks, jõulupeol osales 36 inimest, laua taha mahtus 20, teised olid seina ääres. Ruum oli puupüsti inimesi täis.”