Valla nimest, sallivusest ja ajaloolisest järjepidevusest

1781

TIIU TRISBERG,
Anija vallakodanik Soodla külast

Edu ja muutus on aegade jooksul vahelduv. Nendega, kes on teistega ebaõiglaselt käitunud, võib juhtuda sama. Peab olema intelligentsust austamaks inimesi, kes on meie vallas põlvkonniti astunud oma rada, loonud, õppinud ja oma kodu hoidnud. Aegade jooksul on tehtud muutustega põlisinimestele ülekohut, kahjuks ka saabunud vabaduse ajal. Imelikul kombel peetakse süüdlaseks neid, kellele ametnikud on liiga teinud. Tihti on inimesel raske, kui mitte võimatu oma eksimust või teadlikku viga tunnistada.
Anija vald ei ole ainult Anija küla, see on ajalooline haldusüksus. Oleme alati hinnanud paiksust ja järjepidevust, mida muuta ei tohiks. On aeg jääda väärikaks ja austada ajaloolist tõde. Valda teadvustab tuntud ja iga päevaga enam tuntust koguv Anija nimi, käekäiku mõjutab volitatud-valitud juhtide tasakaalukus, tarkus, töökus ja respekt oma haldusalas elavate inimeste suhtes. Anija nime teavad haritud, intelligentsed inimesed. Segadust tekitab pealiskaudsus ja diletantsus.
28. septembri Sõnumitoojas kirjutas Mart Raja, et Anija on valla nimena inkognito. Miks? Kas antud sõna kasutaja oma artiklis üldse adub selle tähendust? Vastaksin president Meri ütlusega „Tule taevas appi!“ Kellelgi ei ole õigust inimesi solvata.
Anija meeste järeltulijaist on sirgunud väga palju nii kohaliku elu edendajaid, kui ka riigimehi. Eiki Nestor Anija küla Muru talust on üks lugupeetumaid, eetilisemaid ja arukamaid tipp-poliitikuid. Tänini elab oma kodutalus tema ema Meedi Nestor, kes on siiani erksa vaimu ja kindla mõtteviisiga. Muru talu noorperemees on Eiki noorem vend Veljo Nestor, kellel on kolm hea hariduse saanud poega.
Viimasel ajal on Kehras ja mujal vallas palju positiivseid silmale nähtavaid muutusi. Austus otsustajatele ja teostajatele. See kõik teeb rõõmu.
Soovin meie valitud volikogule emotsionaalset intelligentsust, majanduslikku arukust, tolerantsust, sallivust ja järjepidevuse hoidmist.
Austan oma koduvalda, siin elavaid inimesi. Armastan oma põliskodu. Tunnen rõõmu silmnähtvate positiivsete muutuste üle.

Eelmine artikkelMida arvate haldusreformi praegusest seisust Kuusalu vallas ja kellega peaks vald liituma?
Järgmine artikkelAlavere kooli õpetaja HILLE KILK kirjutab väikelastele raamatuid