Mida arvate haldusreformi praegusest seisust Kuusalu vallas ja kellega peaks vald liituma?

1614

Sõnumitooja küsitles juhuslikke inimesi Kuusalus neljapäeval, 13. oktoobril.

 • Keskealine mees: „Kas tõesti on Loksaga läbirääkimistes kõik läbi ja rong läinud, nagu me vallajuhid ütlevad, põhjendades, et Loksa keeldus kahepoolsest kohtumisest? Kas vabatahtliku liitumisega lubatud 800 000 eurot lastaksegi niisama minema? Mina saan aru, et haldusreform tehakse ära niikuinii, Loksaga liitumine tuleb igal juhul, sest Loksa jääb alla 5000 elaniku piiri. Sundliitmise on küll Loksa vaidlustanud, aga ei ole tõenäoline, et riigikohus selle tühistab.
  Mina leian, pigem tuleks ikkagi läbi rääkida, mitte, et poliitikud vaidlevad. Kahju on jääda nende kemplemise pärast 800 000 eurost ilma, see on umbes 10 protsenti Kuusalu valla eelarvest. Kui ka jagada see summa Kuusalu ja Loksa vahel, siis 400 000 mõlemale on samuti suur summa. Liitumise kulud lähevad maha, kuid need pole ilmselt eriti suured.
  Tahan küsida Kuusalu vallavanemalt, kas tal on Loksa linnapea telefoninumber, helistagu ja rääkigu asjad selgeks. Miks kirjutada kirju ning oodata nädalate kaupa vastuseid. Võiks ikkagi kuidagi püüda läheneda, suhelda.
  Põhiprobleem on Loksa pool oma nõudmistega. Aga näiteks müügimehi koolitatakse, kuidas müüa oma kaupa halvale ostjale. Partner on halb, aga temaga peab suutma rääkida.
  Mina venekeelset elanikkonda ei karda. Loksa ja Kuusalu on omavahel seotud, võiksid teha koostööd, paljud teemad ja projektid on ühised.“
 • Vanem naine Kiiust: „Meie arvamust keegi ei küsi. Aga oleme omavahel arutanud, et kui üldse liitumine tuleb, siis loogiline on, et Loksaga. Kuigi Loksa grillib vastu. Meil Kuusalu vallas on elanikke üle 5000, vajadust kellegagi ühinemiseks ei ole ja ega tahaks kellegagi liituda, aga Loksaga oleme üks piirkond, sobiksime kokku. Kas haldusreformist tuleb midagi välja või ei tule, seda ei tea.
  Loksaga koos saaksime veel suurema merevalla, Loksa kaunis rand ja sadam moodustaksid meie valla pika mereäärega ühtse terviku. Rohkem tuleks ära kasutada meie merepiirkonda, teistel valdadel  pole midagi sellist. Kuusalu vallal puudub merevalla poliitika, merd ei ole seni ära kasutatud meie endi huvides, meri tooks sisse töökohti.“
 •  Noor naine lastega: „Ma ei ole üldse haldusreformiga kursis, alles kolisime Kuusallu elama, ei ole jõudnud end veel valda sissegi kirjutada. Tean, et Kuusalu vald on suur, ulatub Lääne-Viru piirini. Tulime perega Jürist, ligi aasta otsisime kinnisvaraportaalidest sobivat maja. Kuusalu sobib asukoha poolest väga hästi, tundub, et siin on hea elukeskkond lastele üleskasvamiseks. Televiisorist olen näinud Kiiu lasteaia moodsat hoonet ja palju kiidusõnu olen kuulnud Kuusalu lasteaia kohta. Kuusalu kool on ka tore. Meeldib ka see, et mets on lähedal. Jüris sellist mõnusat elukeskkonda ei olnud.“
 • Keskealine perekond: „Meie oleme Anija valla elanikud. Meil on oma reform. Kas mäletate, kui Kehra linn ja Anija vald ühinesid? Siis räägiti, et ametnikke jääb vähemaks. Aga ei ole jäänud, hiljaaegu võeti jälle töötajaid Anija vallamajja juurde.“
 • Mees Kolgast: „Mina ei tahaks Loksaga ühineda, sest mulle ei meeldi Keskerakond ega nende võimuahnus. Mulle meeldib Kuusalu vald. Mida Loksa meile annaks? Olen Kuusalu valla patrioot, kuigi Loksal koolis käinud ja tean linna hästi. Loksa vald tegi omal ajal õigesti, et Kuusalu vallaga ühines, see oli loogiline, oleme üks tervik. Loksaga ühinedes oleksid endise Loksa valla külad palju kaotanud ja kehvemas seisus.
  Loksal on see viga, et üks perekond on seal võimu hoidnud. Loen Loksa Elu, see teiste mahategemine on ebameeldiv. Niiöelda valgustavad lugejaid aina valla elu teemal, aga oma linna inimeste jaoks vajalikest asjadest ei räägi. Või see, kuidas Loksal tehti liiga neile ettevõtjatele, kes Keskerakonda ei astunud. Kui Loksa linna oleks juhitud ja juhitaks mõistlikumalt, siis oleksin Loksaga liitumise poolt, aga praegu mitte.
  Kui tuleb sundliitmine Loksaga? Siis peab küll mõtlema, mida inimesed tahavad.“
 • Pensionär Vihasoost: „Olen Kuusalu vallas vähe elanud, kolisime Vihasoo külasse Haabneemest. Tuttavad ütlevad, et kolisite kolkasse, aga pensionärile on see paras koht elamiseks. Viimsi on liiga linnastunud.
  Haldusreform mind eriti ei huvita, niikuinii tehakse ära. Meil on tuttavaid erinevates valdades tööl, nad arvavad samuti, et see tehakse ära. Arvan, et pensionäri elu eriti ei puuduta, kas ja kuidas on vallad liidetud.“