Valkla Kodu juhib alates jaanuarist INDREK LINDSALU

4482
Valkla Kodu juht INDREK LINDSALU seisab koridoris, mille sein on kaunistatud hooldekodu klientide maalingutega.

INDREK LINDSALU: „Pean oluliseks süvendada klientides kodutunnet ja personaalsemat suhtumist neisse.“

Veidi rohkem kui kuu aega tagasi, 11. jaanuaril asus ASi Hoolekandeteenused kutsel Valkla Kodu juhina tööle Indrek Lindsalu, kes enne seda juhtis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse välissuhete ja kommunikatsiooniosakonda. Valkla Kodu senine juht Andra Kongi jätkab asutuses tööd juhi asetäitjana klienditöö alal.
Indrek Lindsalu ütleb, et tema ülesanne on korraldada Valkla Kodus antavat teenust ja tööd personaliga. Kuigi ta on viimastel aegadel rohkem töötanud erasektoris, on ta palju lugenud ja ennast täiendanud puuetega inimeste probleemide ning nende abistamise võimaluste teemal. Seda eelkõige tänu oma abikaasale, kes töötab sotsiaalhoolekandes.
Indrek Lindsalu on lõpetanud Tartu Ülikooli 1985. aastal ajakirjanikudiplomiga. Ta ütleb, et on töötanud juhtivatel ametikohtadel ajakirjanduses, turva- ja erameditsiinivaldkonnas.
Oma uue ameti kohta sõnab Indrek Lindsalu, et see on väärikas ja missiooniga töö: „Olen aastaid töötanud erasektoris, puuetega inimeste valdkonnas hakkasin tööle soovist midagi head teha. Ka Valklas saab reaalselt head teha, inimesi aidata. Siin majas on hea õhkkond, kliendid on hästi toredad ja sõidan rõõmuga igal hommikul Valklasse tööle. Meie kliendid on veidi teistmoodi inimesed, esmapilgul võivad nad teisi ära ehmatada, aga nad on vahetud ja tahavad suhelda. Kohtumäärusega on nad teenusele suunatud valdavalt seepärast, et ei ole omaette elades suutelised hakkama saama ja neil pole ka kedagi, kes nende eest ööd kui päevad hoolitseks. Igaühel neist on oma konkreetne diagnoos ja lugu.“
Valkla Kodus on töötajaid 80. Valkla Kodu on viimastel aastatel järkjärgult muudetud ümber kohtumäärusega ööpäevaringsele teenusele suunatud klientide koduks, kelle jaoks kohti on 110. Avatud teenusele on A korpuses jäänud veel kümmekond klienti, nemadki viiakse lähiajal üle teistesse kodudesse.
Uus juht räägib, et seni pole veel otsustatud, mis A korpuse hoonest edasi saab. Selle teemaga tegeleb ASi Hoolekandeteenused kinnisvaraosakond. Praegu käivad ümberkorraldused B ja C korpuses, kus plaan on panna kõik kliendid elama 10-11-liikmelistesse peredesse. Valkla Kodus on praegu 8 peret ja hiljemalt suveks kolitakse omaette ruumidesse veel kaks peret. Seoses sellega otsitakse Valkla Kodusse uusi töötajaid, kokku võetakse tööle  juurde  15  tegevusjuhendajat.
„Ideaalis tahaksime, et võimalikult paljud kliendid saaksid elada eraldi toas. Soov on ka, et ühes peres oleksid koos sarnase diagnoosiga kliendid, aga seda on päris keeruline korraldada. Kohtumäärusega ööpäevaringsele teenusele suunab inimese riik sotsiaalkindlustusameti kaudu ja me ise ei saa planeerida, millise diagnoosiga on järgmised uued kliendid. Samas on ka pidevalt neid, kes suunatakse meilt edasi kergemale teenusele,“ ütleb Indrek Lindsalu.

„Talendijahi“ konkurss Valkla Kodus
Valkla Kodu osaleb teist aastat Hoolekandeteenused ASi konkursil „Talendijaht“, mille aastaid tagasi algatas Vääna Kodu. Hoolekandeteenuste kodudes toimuvad eelkonkursid, finaal viiakse läbi Vääna Kodus.
Valkla Kodu eelvoor on kavandatud 19. veebruarile. Praegu käivad proovid, klientide seas on nii lauljaid, muusikuid, luuletajaid, akrobaate kui ka breiktantsijaid. Neid juhendab Gerly Kättmann, kelle ametinimetus on tegevusjuhendaja-meister huvitegevuse alal.
Gerly Kättmann: „Siin majas on varjatud talente palju. Kui esimesel korral osalesime, saavutas meie klient rahvalaulu laulmisega finaalis teise koha. Meil on ka oma näidendikirjutaja ja plaanitakse teha näitemängu, aga see on pikem protsess.“
Et kaasata kohalikke elanikke, tutvustada neile Valkla Kodu eluolu ja kliente, on kavas kutsuda esinema Kuusalu valla taidluskollektiive. Eesti Vabariigi aastapäeva puhul on lubanud esinema tulla kergemuusikakoor Hea Tuju Esmaspäev ja Kuusalu õpilaste orkester.
„Kutsume endile külla, tulge esinema. Mu muusikutest sõbrad esinesid hiljuti kõigis osakondades pool tundi, klientidega tekkis väga hea kontakt,“ lausub Gerly Kättmann.
Indrek Lindsalu lisab, et see on üks võimalus, kuidas kogukonna hirme vähendada: „Võib jääda mulje, et meie kliente peaks kartma, aga oleme kõik inimesed, vajame tuge ja mõistmist. Meie töö põhieesmärk on, et inimene saaks ravi ja tuge ning suudaks lõpuks iseseisvalt edasi elada.“

Suhted kohalike elanikega
Valkla küla kogukond hakkas Valkla Kodus toimuvat hoolega jälgima pärast seda, kui paar aastat tagasi oli seoses põgenenud kliendiga vägivallaintsident, mille tagajärjel üks kohalik elanik suri. Sama klient on hooldekodust põgenenud korduvalt, ehkki just tema tõttu on Valkla Kodu saanud kõrged traataiad ja rakendatud muid turvameetmeid.
Kogukonna esindajad on teinud ettepanekuid, kuidas küla keskel paiknev hooldekodu võiks arvestada kohalike elanikega. Küla esindus on kaasatud sotsiaalministeeriumis loodud töörühma.
Indrek Lindsalu: „Valdav enamik meie kliente on oma olukorra teadmiseks võtnud ega kipu kuhugi. Probleemid on olnud enamasti seotud ühe konkreetse vaimupuudega noormehega, kes on kurttumm. Tema eesmärk on olnud minna koju, mitte küla peale kurja tegema. Töötajad on õppinud temaga suhtlema, oma loomult pole ta vägivaldne. Üldine igapäevane olukord on siin majas rahulik. Meie omalt poolt teeme tööd selle nimel, et kliendid Valkla Kodust ei põgeneks. Selles osas ei ole keskne meede mitte kõrgete aedade ehitus, vaid senisest personaalsem ja põhjalikum töö klientidega.“