Valimisjaoskonnad alustavad tööd 28. veebruarist

889

Riikogu 12. koosseisu valimiste elektrooniline hääletus algab neljapäevast, 24. veebruarist. Valimisjaoskonnad alustavad tööd esmaspäeval, 28. veebruaril ning kolmel päeval ehk esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval saab eelhääletada kõigis valimisjaoskondades. Hääletama saab minna enda piirkonna valimisjaoskonda. Eelhääletuse ajal on valimisjaoskonnad avatud kella 12st kuni 20ni.

Igas omavalitsuses on määratud üks valimisjaoskond, kus on võimalik eelhääletamise ajal valida väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda – ükskõik, millisest Eesti piirkonnast. Vaata lk 6. Kui külade inimestel on 28. veebruaril või 1. ja 2. märtsil asja Loksale, Kuusallu, Kehrasse või Arukülasse, saavad nad hääletada eelhääletuse ajal sealsetes valimisjaoskondades.

Valija peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi, muidu ei saa hääletada ka juhul, kui valija on jaoskonnaliikmete hea tuttav. Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18aastaseks.

Valimistepäevaks on mää-ratud pühapäev, 6. märts. Siis toimub hääletamine kella 9st kuni õhtul 20ni. Kodus saab hääletada ainult valimistepäeval, 6. märtsil. Hääletamiskasti on võimalik koju tellida valimistepäeval kuni kella 16ni. Selleks tuleb esitada kirjalik avaldus koos põhjendusega vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Avaldusi saab esitada juba praegu – saata avaldus pereliikmete, tuttavate, külavanemate või sotsiaaltöötajatega vallamajja või valimisjaoskonda. Kui sellega seoses on tekkinud küsimusi, võiks varakult helistada jaoskonnakomisjoni esimehele. Ka nende telefoninumbrid leiab lajalehest lk 6.

Kodus hääletamist saab taotleda siis, kui valija ei saa ise terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu  minna hääletama hääletamisruumi.

Meie piirkonnas on Kuusalu vald ainsana pannud pühapäevaks, 6. märtsiks sõitma bussid, et tuua valijaid valimisjaoskondadesse. Bussiliine on viis. Busside sõidukulu eest tasub vabariigi valimiskomisjon. Valimistepäeva bussiliinide sõidugraafikud Kuusalu vallas on avaldatud ajalehes lk 7. Bussid peatuvad neis kohtades, kus koolilapsed ootavad tavaliselt koolibussi.

Kui valija ei ole praeguseks saanud valijakaarti või on kaardile kantud andmetes vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole selgituse saamiseks või vea parandamiseks. Segadus võib tekkida nende inimestega, kes on 30 päeva enne valmispäeva vahetanud rahvastikuregistris elukohta.
Nemad saavad hääletada seal, kus oli nende elukoht registri järgi enne. Sel juhul on soovitav minna valima eelhääletuse ajal sinna, kus saab valida väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

Riigikogu valimiste ettevalmistamise ja korraldamise kulud kaetakse riigieelarvest.

Kuusalu vallas ka rahulolu-uuring
Kuusalu vallavalitsus korraldab ka seekord koos valimistega valla elanike seas rahul­olu-uuringu, kuna on algatatud valla uue arengukava koostamine. Uuring toimub kuuendat korda. Küsimustik on põhimõtteliselt sama, mis on olnud viimastel kordadel, et oleks võimalik võrrelda.

Rahulolu-uuringu läbiviimiseks on Kuusalu valla valimisjaoskondades tööl eraldi inimesed, kes juhendavad küsitluslehe täitmisel. Töö on korraldatud nii, et kõigepealt saab valija käia hääletamas ning seejärel asuda täitma küsitluslehte. Rahulolu-uuringu küsimustikku täidetakse väljaspool hääletusruumi, et ei segataks jaoskonnakomisjonide tööd. Uuringust tehakse kokkuvõtted maikuu lõpuks.

Eelmine artikkelKaupluses löödi müüjat
Järgmine artikkelVALDO PRAUST ja KADRI VIIRA said aukodaniku tunnistused