Val­ge­jõe init­sia­tiivg­rupp kor­ras­tas kü­lap­lat­si

56
Jaanituli Valgejõel. Foto Katre Karu

Ree­del, 21. juu­ni õh­tul on Val­ge­jõe kii­gep­lat­sil jaa­ni­tu­li. Peo kor­ral­dab ja kü­lap­lat­si kor­ras­tas jaa­ni­tu­le pi­da­mi­seks ko­ha­li­kest ela­ni­kest init­sia­tiivg­rupp. Lam­mu­ta­ti lau­lu­la­va juu­res paik­ne­nud pui­dust tant­su­põ­rand, mis oli peh­ki­nud, ning ase­me­le va­la­ti killustikp­lats. Uuen­da­ti ka ka­tu­sea­lu­seid is­tu­mis­koh­ti ja lõk­keäär­seid pin­ke. Kor­ras­tus­töö­de­le ku­lus ne­li täis­pik­ka tal­gu­päe­va. Ehi­tus­ma­ter­jal os­te­ti 14 va­ba­taht­li­kult saa­dud an­ne­tus­test, mi­da oli kok­ku 1400 eu­rot. Init­sia­tiiv­g­rup­pi kuu­lu­sid Kat­re Ka­ru, Ül­lar Pärn, Her­ko Ki­bu­vits, Pee­ter Ra­tas­sepp, Mih­kel Lu­ha­ki­vi, Vil­jar Pärn, Han­no Ki­bu­vits, Raoul Nii­lis, Sigrid Roo­pa, Andreas Laisaar, Anete Lomp, Artur Lomp, Karmo Kuuskme, Laura Järv, Raili Mitt ja Argo Prits.

Eelmine artikkelPika­ve­re koo­l korraldas en­ne koo­liaas­ta lõp­pu teat­ri­päeva
Järgmine artikkelKehras toimunud Ani­ja val­la päe­val pa­ku­ti te­ge­vust kõi­gi­le