Vald pa­neb Aru­kü­las ela­muk­run­di oks­jo­ni­le

201
AARE ETS.

Val­la­vo­li­ko­gu nõu­so­le­kul pa­neb Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le Aru­kü­las Su­vi­la tä­nav 24c asu­va ela­mu­maa kin­nis­tu, mil­le suu­rus on li­gi­kau­du 4780 ruut­meet­rit. Vald sai sel­le üld­ka­su­ta­ta­va maa sih­tots­tar­be­ga maa­tü­ki­na mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se 2010. aas­tal. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et vas­ta­valt maa­re­for­mi­sea­du­se­le võib mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se an­tud hoo­nes­ta­ma­ta sot­siaal­maa sih­tots­tar­vet 10 aas­ta jook­sul muu­ta, maad võõ­ran­da­da, ka­su­tus­val­du­se või hoo­nes­tu­sõi­gu­se­ga koor­ma­ta üks­nes vald­kon­na eest vas­tu­ta­va mi­nist­ri loal. Ku­na eel­mi­se aas­ta lõ­pus täitus maa mu­nit­si­pa­li­see­ri­mi­sest 10 aas­tat, need pii­ran­gud enam ei keh­ti. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga on Su­vi­la 24c muu­de­tud ela­mu­maaks, see ka maa-ame­tis re­gist­ree­ri­tud ja ka­tast­ris­se kan­tud. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli pan­na kin­nis­tu ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le alg­hin­na­ga 53 000 eu­rot, vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul tõs­te­ti see 60 000 eu­ro­le. Kin­nis­tu müüak­se vee­bi­por­taa­li maa­por­taal.ee kau­du.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga
Järgmine artikkelVabas­tus Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­sust