Vabas­tus Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­sust

84
Kiiu Kiigepõnni lasteaed.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 15. ap­ril­lil vas­tu võe­tud kor­ral­du­se­ga on lap­se­va­ne­mad va­bas­ta­tud Kuu­sa­lu val­la las­teaia osa­lus­ta­su maks­mi­sest 50 prot­sen­di ula­tu­ses pe­rioo­dil 15.-31. märts ja täie­li­kult pe­rioo­dil 1.-30. ap­rill, kui laps ei ole sel ajal käi­nud las­teaias. Val­la­va­lit­sus sai ot­su­se lan­ge­ta­da pä­rast se­da, kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu muu­tis 8. ap­ril­li is­tun­gil lap­se­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kor­da Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­ses las­tea­su­tu­ses. Muu­de­tud kor­ras on nüüd sä­tes­ta­tud, et val­la­va­lit­sus võib lap­se­va­ne­mad va­bas­ta­da osa­lus­ta­su maks­mi­sest pe­rioo­diks, kui lap­se las­teae­da too­mi­ne on eri­olu­kor­ra või muu­de sar­nas­te pii­ran­gu­te tõt­tu aju­ti­selt kee­la­tud või soo­vi­tus­li­kult pii­ra­tud. Se­ni sai osa­lus­ta­su maks­mi­sest va­bas­ta­da val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se alu­sel, edas­pi­di on või­ma­lik muu­da­tu­ses loet­le­tud olu­kor­da­de pu­hul ot­sus­ta­da kii­re­mi­ni, sest val­la­va­lit­su­se is­tun­gid toi­mu­vad ena­mas­ti kord nä­da­las.

Eelmine artikkelVald pa­neb Aru­kü­las ela­muk­run­di oks­jo­ni­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja REIN T. RE­BA­NE teeb sõp­ra­de­ga en­da lau­lu­de plaa­ti