Val­mis lü­hi­film Voo­sest

674
Tanel Talve

Ani­ja val­la Voo­se kü­la ela­ni­ku Ta­nel Tal­ve pro­dut­see­ri­tud lü­hi­fil­mis rää­gib aja­loo­la­ne Jaak Jus­ke Voo­se piir­kon­na aja­loost ala­tes jääa­jast tä­na­päe­va­ni. „See on üks või­ma­lus an­da eda­si es­ma­kord­selt 1241. aas­tal mai­ni­tud kü­la ku­ju­ne­mi­sest ja täht­sa­ma­test sünd­mus­test. Ta jõuab tõ­de­mu­se­ni, et kui­gi Voo­se on ri­kas loo­du­se ja aja­loo­lis­te ob­jek­ti­de poo­lest, on kõi­ge täht­sa­mad ik­ka­gi ini­me­sed. Need, kes pa­nid Voo­se kü­la­le muist­sel ajal alu­se, ja rah­vas, kes tä­na­päe­val ko­du­koh­ta elus hoiab ja aren­dab,“ rää­kis Ta­nel Tal­ve. Fil­mi ope­raa­tor ja mon­tee­ri­ja on Mih­kel Rau­dam. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke mä­les­tu­si pa­ni kir­ja ja ko­gus fo­to­sid An­na Ni­lisk. Fil­mi ha­ka­tak­se näi­ta­ma Voo­se rah­va­ma­jas ja Päi­ke­se­ko­dus ning pan­nak­se Voo­se­ga seo­tud in­ter­ne­ti­leh­te­de­le. KOP-ist eral­da­ti fil­mi jaoks 501 eu­rot, omao­sa­lu­se­ga toe­tas Ani­ja vald.

Eelmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja­le ka­van­da­tak­se lahing­lask­mi­si 90 päe­vaks aas­tas
Järgmine artikkelAru­kü­la kool võist­les Ro­bo­ma­di­nal