Covid-19 vii­ru­sest Ida-Har­jus

108

Kõi­ge enam ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on vii­ma­se paa­ri nä­da­la jook­sul Kuu­sa­lu val­las – kok­ku 16. Kuu­sa­lu val­la­ma­ja on su­le­tud, aas­ta lõ­pu­ni te­hak­se ko­du­des kaug­tööd. Lok­sa lin­nas on hool­de­ko­du ko­roo­na­kol­let ar­ves­ta­ma­ta li­san­du­nud vii­ma­se aja­ga 6 na­ka­tu­nut. Üks ko­roo­na­po­si­tiiv­ne on Lok­sa Õn­net­rii­nu las­teaia töö­ta­ja, ko­gu las­teaed on saa­de­tud iso­lat­sioo­ni. Lin­na­pea sõ­nul ava­tak­se tei­si­päe­vast val­ve­rüh­mad, esial­gu on va­ja­dus 10 lap­se hoiuks. Lok­sa lin­nas jää­vad ära jõu­lu­de-eel­ne laat ja aas­ta­va­he­tu­se ilu­tu­les­tik. Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on uu­si na­ka­tu­nuid nä­da­la­ga kum­mas­ki li­san­du­nud al­la küm­ne.