Val­la­va­nem kut­sub La­hin­gu­väl­ja sam­mast taas­ta­ma

1323

Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­sel te­gi Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üles­kut­se taas­tada La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas. „Ani­ja val­la maa­del pea­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas vaen­la­se pea­le­tung. Ole­me taas­ta­nud ja hoid­nud meie val­las asu­vaid Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­ke ja aus­ta­nud Ees­ti va­ba­du­se eest lan­ge­nuid. Pöör­dun teie poo­le üles­kut­se­ga taas­ta­da Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­vaks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk. Usun, et ena­mus meie val­la ela­nik­ke on val­mis and­ma oma toe­tu­se sel­le aja­loo­li­se mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks,“ üt­les val­la­va­nem ning lu­bas, et on val­mis ole­ma sel­le taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja.