VAI­KE SILD lah­kub Kõn­nu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ame­tist

529
VAIKE SILD

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Kõn­nu fi­liaa­lis 27 aas­tat töö­ta­nud Vai­ke Sild on aval­da­nud soo­vi uue aas­ta al­gu­sest töö­le­ping lõ­pe­ta­da. Ta üt­les, et on ol­nud töö­tav pen­sio­när, nüüd soo­vib jää­da täie­li­kult pen­sio­ni­le: „Alus­ta­sin 1992. aas­tal, raa­ma­tu­ko­gu kuu­lus siis Lok­sa val­la­le ja asus sa­mas ko­has, kus nüüd­ki – Kõn­nu koo­li en­di­ses in­ter­naa­di­hoo­nes, prae­gu­ses kü­la­ma­jas. Pik­ka ae­ga töö­ta­sin raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja­na. Kui Lok­sa vald ja Kuu­sa­lu vald ühi­ne­sid, siis mõ­ne aja pä­rast raa­ma­tu­ko­gud lii­de­ti Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­guks, Kõn­nus hak­kas ole­ma fi­liaal.“ Kõn­nu fi­liaal on ava­tud kol­ma­päe­val, nel­ja­päe­val ja lau­päe­val. Lu­ge­jaid on ni­me­kir­jas 52. „Meie raa­ma­tu­ko­gu on väi­ke, aga igal ju­hul va­ja­lik. Kõn­nus po­le enam pos­ti­punk­ti, kaup­lus töö­tab vaid su­ve­pe­rioo­dil. Raa­ma­tu­ko­gu on meie kü­la ja ümb­rus­kon­na ai­nus kok­ku­saa­mis­koht,“ rää­kis Vai­ke Sild.

Eelmine artikkelRiigihalduse minister JAAK AAB külastas Anija valda
Järgmine artikkelRaasiku vald ootab aasta haridus- ja kultuuritegijate kandidaate