Uu­ri­ka­te vi­deo „Hoia se­da maad“

624
Ansambel Uurikad.

In­ter­ne­ti­por­taal Del­fi aval­das es­mas­päe­va, 24. veeb­rua­ri õh­tul uu­di­se „Nun­nu­mee­ter põh­jas! Noo­red ja an­de­kad muu­si­kud Uu­ri kü­last te­gid Ees­ti­le sün­ni­päe­vaks sü­dant­soo­je­na­va lau­lu“. Li­sa­tud on vi­deo, kus Kuu­sa­lu val­la Uu­ri kü­la noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad esi­tab ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni loo­dud lau­lu „Hoia se­da maad“. Vi­deo te­gi ta poeg Eke­bert Es­ken. Vi­deo on üles võe­tud Uu­ri kü­las La­he­maa Pä­ris­mus­ko­jas. Vi­deot oli You­tu­be`s vaa­da­tud järg­mi­se päe­va õh­tuks li­gi 4600 kor­da. Käe­so­le­va nä­da­la nel­ja­päe­val, 27. veeb­rua­ri hom­mi­kul on Uu­ri­ka­te osa­li­ne koos­seis kut­su­tud Vi­ker­ra­dios­se „Hu­vi­ta­ja“ saa­tes­se. Lä­hia­jal on folkansamblil Uu­ri­ka­d plaa­nis ha­ka­ta sal­ves­ta­ma järg­mist vi­deot.