Uued õpe­ta­jad koo­li­des

2282

Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na koo­li­des asu­sid ala­nud õp­peaas­tal töö­le 20 uut õpe­ta­jat.

Kõi­ge roh­kem uu­si pe­da­goo­ge tu­li töö­le Keh­ra güm­naa­siu­mis­se, Ala­ve­re, Pi­ka­ve­re ja Lok­sa kool jät­ka­vad se­ni­se õpe­ta­jas­kon­na­ga. Kõi­ki­dest koo­li­dest kin­ni­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõik õpe­ta­ja­ko­had on täi­de­tud.

Ani­ja vald
Keh­ra güm­naa­siu­mis on sel­lest sü­gi­sest tööl 7 uut õpe­ta­jat: ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Hei­ko Kraub­ner, väi­kek­las­si õpe­ta­ja Ne­le Rat­ta­meis­ter, aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Karl Eek, kee­miaõ­pe­ta­ja Ilo­na Ju­han­son, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ai­ri Aal­berg, põ­hi­koo­li loo­du­sai­neid õpe­tab Uku Praks ning ees­ti keelt tei­se kee­le­na Ra­mi­la Lant­sev.
Ala­ve­re põ­hi­koo­lis uu­si õpe­ta­jaid ei ole.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­koo­lis asus tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kaja Männi, kes on 4.b klassijuhataja.
Kol­ga koo­lis on kaks uut õpe­ta­jat. Väi­kek­las­si­de õpe­ta­ja on And­ra Kon­gi ning sot­siaal­pe­da­goog An­ne­la Flo­ren.
Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis alus­tas õp­peaas­tat kaks uut õpe­ta­jat – 1. klas­si õpe­ta­ja Kai Tin­gas ja toi­me­tu­le­kuk­las­si õpe­ta­ja Lii­vi Tang.

Lok­sa linn
Lok­sa güm­naa­siu­mis tä­na­vu uu­si õpe­ta­jaid ei ole.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la põ­hi­koo­lis on kolm uut õpe­ta­jat: Maa­ri­ka Ja­gu­la ja Liis Vee­leid on 1. klas­si õpe­ta­jad, Maar­ja-Ly Tei­no ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja 4. klas­si ju­ha­ta­ja.
Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­lis on ne­li uut õpe­ta­jat: klas­siõ­pe­ta­jad Vir­ge Must ja An­ge­la Ta­ro, An­ge­la Ta­ro on ka ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kai­rit Jo­han­son ning koo­li ju­ha­ta­ja Kris­tin Mei­gas.
Raa­si­ku põ­hi­koo­li ai­nus uus pe­da­goog on pi­ka­päe­va­rüh­ma õpe­ta­ja Moo­ni­ka Ro­sar.
Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis sel õp­peaas­tal uu­si õpe­ta­jaid ei ole.

Eelmine artikkelKeh­ra ko­man­do pääst­ja RO­MAN SVI­RI­DOV on Eu­roo­pa ta­se­mel su­mo­maad­le­ja
Järgmine artikkelHar­ju­maa jalg­pal­lu­rid alis­ta­sid Hiiu­maa 5:2