URMAS KIRT­SI jaa­nua­rist Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus

277
URMAS KIRTSI.

Va­li­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas lõ­pe­ta­da Raul Val­gis­te vo­li­tu­sed Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na en­ne­täh­taeg­selt ala­tes 1. jaa­nua­rist 2021. Va­li­mis­lii­dus Ühi­ne Ko­du vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Raul Val­gis­te üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soov vo­li­ko­gust lah­ku­da on ol­nud li­gi aas­ta: „Olen vo­li­ko­gu­lii­ge ol­nud 11 aas­tat, viimaste aastate kemp­le­mi­ne on vä­si­ta­nud. Te­gin va­li­ku, aeg on as­tu­da poliitikast kõr­va­le. Teistes valdkondades jätkan varasemat ühis­kond­lik­ku te­ge­vust.“ Va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks mää­ra­tud ala­tes 1. jaa­nua­rist 2021 Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär ja va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Tiia-Liis Jür­gen­son sel­gi­tas, et Ur­mas Kirt­si lah­kus omal soo­vil val­la­va­ne­ma ame­tist ala­tes 4. no­vemb­rist 2020, te­ma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na olid val­la­va­ne­ma­na töö­ta­mi­se ajal pea­tu­nud ja ta esi­tas aval­du­se, et vo­li­tu­sed taas­ta­taks 1. jaa­nua­rist 2021.

Eelmine artikkelKeh­ra güm­naa­sium esit­les juu­be­liks val­mi­nud al­ma­nah­hi
Järgmine artikkelKal­da tee ja Kal­daa­lu­se tee lõi­gud po­le enam Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kud teed