Kal­da tee ja Kal­daa­lu­se tee lõi­gud po­le enam Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kud teed

209
Kaldaaluse tee.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 10 poolt- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga ar­va­ta Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­jast väl­ja Kol­ga­kü­las asu­va Kal­da tee lõik, mis lä­bib La­ti­ku kin­nis­tut, ja Pu­di­soo kü­las Kal­daa­lu­se tee lõik, mis lä­bib Rät­se­pa kin­nis­tut. Val­la juh­tiv maas­pet­sia­list Alo Rei­dolv põh­jen­das is­tun­gil, et vo­li­ko­gu­le esi­ta­tud ot­su­se eel­nõu on ajen­da­tud ka­hest koh­tu­me­net­lu­sest, mis on kest­nud aas­taid. Kui mõ­le­mad lõi­gud ei ole enam val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­jas, lan­geb ära alus eda­sis­teks vaid­lus­ta­mis­teks koh­tu kau­du. „Eri­ne­vad koh­tuast­med on and­nud se­nis­tes vaid­lus­tes õi­gu­se tee­lõi­ku­de oma­ni­ke­le ehk era­isi­ku­te­le, kui­gi Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on pi­de­valt rõ­hu­ta­nud, et ava­lik hu­vi peab ole­ma kaits­tud ja teed ka­su­ta­ta­vad,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelURMAS KIRT­SI jaa­nua­rist Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­kot­kas­te juht MAT­TIAS IDA­VAIN sai Kait­se­lii­du sti­pen­diu­mi