Uju­mi­se noor­te­sar­ja eta­pilt Kuu­sal­lu kolm me­da­lit

716
Maar­ja Kat­he­ri­ne Link paremal.

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Pü­ha­päe­val, 10. no­vemb­ril toi­mus Tal­lin­nas Sõ­le uju­las Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja lää­net­soo­ni esi­me­ne etapp. Ind­rek Sei Uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­nast oli võist­lus­tu­les 9 noort sport­last.

Meie ko­ge­nui­mad uju­jad tões­ta­sid taas, et kuu­lu­vad Ees­ti oma­va­nus­te noor­te tip­pu. Em­ma So­fia Loo­tus saa­vu­tas 2007. aas­tal sün­di­nud nei­du­de 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 1.14, 37 mi­nu­tit kuld­me­da­li. 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses li­bi­ses tal me­dal na­pilt käest, tu­le­mus 1.06,38 mi­nu­tit an­dis 4. ko­ha.

2006. aas­tal sün­di­nud Maar­ja Kat­he­ri­ne Link tõu­sis pje­des­taa­li­le ko­gu­ni ka­hel kor­ral. 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses tee­nis ta uue isik­li­ku re­kor­di­ga 1.02,19 mi­nu­tit pronks­me­da­li. Tei­se pronks­me­da­li või­tis ta 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses vä­ga tu­ge­va isik­li­ku re­kor­di­ga 1.09,92 mi­nu­tit.

Uued isik­li­kud re­kor­did uju­sid Kuu­sa­lu noor­test veel Kir­ke Klem­mer, Karl-Se­bas­tian Aun, Jo­han­na-Lee Ee­rik­soo, An­ni Ma­ri Laup­maa ja Mikk Kir­si­maa.