KARIN MAS­TE­RO­VI ja MIKK TEIN­LU­MI me­da­li­ko­had ka­ra­te Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lus­tel

342
MIKK TEINLUM (vasakul) autasustamisel. Foto erakogust

Bal­ti rii­ki­de 21. meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes leid­sid aset 19. märt­sil Lee­dus šiau­liais.
Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­pi­vad noo­red sport­la­sed Ka­rin Mas­te­rov ja Mikk Tein­lum olid võist­lus­tel edu­kad. Kul­la ja üht­la­si Bal­ti rii­ki­de meist­ri­tiit­li saa­vu­tas SK Bu­do sport­la­ne Ka­rin Mas­te­rov, kes võist­les ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te 54 ki­lo­gram­mi ka­te­goo­rias.

Mikk Tein­lum ka­ra­tek­lu­bist IVL saa­vu­tas ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te ava­tud klas­sis 12 osa­le­ja hul­gas kol­man­da ko­ha. Mikk Tein­lum proo­vis kätt ka en­dast va­ne­ma­te ja kaa­lu­ka­ma­te vas­tu võis­tel­des – ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te 61 ki­log­ram­mi ka­te­goo­rias, jõu­des viie osa­le­ja hul­gas fi­naa­li, kus tu­li lep­pi­da vas­ta­se na­pi või­du ja tei­se ko­ha­ga.

Mõ­le­ma noo­re tä­na­vu­ne võist­lus­hoo­aeg on häs­ti ala­nud. Veeb­rua­ris toi­mus Tal­lin­nas rah­vus­va­he­li­ne tur­niir Edu-do Cup, kus Ka­rin Mas­te­rov või­tis ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te 54 ki­log­ram­mi ka­te­goo­rias pronk­si ning Mikk Tein­lum ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te 57 ki­log­ram­mi ka­te­goo­rias kul­la.

Eelmine artikkelAnija vallale on põgenike heaks annetatud 1905 eurot
Järgmine artikkelRaa­si­ku­le ja sel­le ümb­rus­se on pla­nee­ri­tud üle 400 eluaseme