TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa eta­pi tu­le­mu­sed

1060

30. no­vemb­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis TV 10 Olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta I eta­pi võist­lu­sed.

Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­sus oli 110 võist­le­jat. Või­tis Alek­sand­ra Kor­tše­no­va Lok­sa güm­naa­siu­mist aja­ga 8,42 se­kun­dit. Ka­ro­lii­ne Vi­jard Keh­ra güm­naa­siu­mist tu­li küm­nen­daks (8,78). Kau­gus­hüp­pes, kus oli 103 osa­le­jat, tu­li Alek­sand­ra Kor­tše­no­va 3. ko­ha­le (4.63), Ma­riel­la Soom Kuu­sa­lu koo­list hüp­pas 4.34 meet­rit, mis an­dis 12. ko­ha. Tei­vast hüp­pas kaks neiut, Anas­ta­si­ja Ko­sa­re­va Lok­sa güm­naa­siu­mist hüp­pas 1.40 meet­rit ja sai 2. ko­ha.

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu kesk­koo­list 122 jooks­ja seas 9,60 se­kun­di­ga 7. ko­ha. Ali­sa Kask Lok­sa güm­naa­siu­mist lõ­pe­tas 15. ko­ha­ga (9,80) ning 20 pa­re­ma sek­ka mah­tus ka Ma­ri­liis Tiits Kuu­sa­lu kesk­koo­list (9,86), kes sai 19. ko­ha. Ane­te Olk­ko­nen tu­li seits­men­daks ka 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus aja­ga 11,71 se­kun­dit. Tal­le järg­nes Jo­han­na Sü­da Lok­sa güm­naa­siu­mist, 8. ko­ha aeg oli 11,72 se­kun­dit. Li­set­te-Ma­rie Sim­berg Aru­kü­la põ­hi­koo­list sai 10. ko­ha (11,86), Len­na Lii Kuusk­la Keh­ra güm­naa­siu­mist 12. ko­ha (11,89), Mar­jet­te An­sip Aru­kü­la koo­list 20. ko­ha (12,18). Kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas 1.20 meet­rit üle­ta­nud Ali­sa Kask Lok­sa koo­list 80 tüd­ru­ku kon­ku­rent­sis 7. ko­ha, Ane­te Olk­ko­nen hüp­pas 1.15 meet­rit ning sai 17. ko­ha. Tei­vas­hüp­pa­jaid võist­les vaid ne­li, Je­ka­te­ri­na Ni­ki­ti­na Lok­sa koo­list üle­tas 1.50 meet­rit, mis an­dis 3. ko­ha.

Noo­re­ma­te pois­te kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas Ad­rian Aio Kuu­sa­lu koo­list 2. ko­ha (1.30), te­ma koo­li­vend Ker­mo Vee­tõus­me tu­li 6. ko­ha­le (1.25) ning Kent Clark Val­ge 17. ko­ha­le (1.15). 60 meet­ri jook­sus, kus võist­les 117 pois­si, sai Ad­rian Aio 11. ko­ha (9,25) ning Os­kar Luks Keh­ra güm­naa­siu­mist 14. ko­ha (9,38). Kuu­li­tõu­kes tu­li tei­seks Mar­kus Te­ner Kuu­sa­lu kesk­koo­list 9.04 meet­ri­ga, tal­le järg­ne­sid Sil­var Sa­lu­mäe Keh­ra güm­naa­siu­mist (9.02) ja Rag­nar Lep­maa Kuu­sa­lu kesk­koo­list (8.79). Ad­rian Aio sai 9. ko­ha (8.30) ja Ti­mo Pi­per Aru­kü­la koo­list 12. ko­ha (8.09).

Va­ne­ma­te pois­te jook­sus, mil­lest võt­tis osa 78 noor­meest, tu­li 5. ko­ha­le Nils-Erik Möl­ler Kuu­sa­lu koo­list (8.36), te­ma ko­li­vend Ruu­di Pirn­puu sai 19. ko­ha (8.79). Kau­gus­hüp­pes sai Nils-Erik Möl­ler 85 võist­le­ja kon­ku­rent­sis 10. (4.44 meet­rit), Ruu­di Pirn­puu 13. ko­ha (4.34). 14 tei­vas­hüp­pa­ja seas tu­li Mart­ti Neid­la Lok­sa koo­list 5. ko­ha­le (2.00), Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik Kuu­sa­lu koo­list sai 11. ko­ha (1.80).