TUU­LI­KI ROHT­LA­LE noor­te­vald­kon­na tun­nus­tus

307
TUULIKI ROHTLA.

Kol­ma­päe­val, 3. veeb­rua­ril tun­nus­ta­sid ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium ning ha­ri­dus- ja noor­tea­met 2020. aas­ta noor­te­vald­kon­na te­gi­jaid. Ka­te­goo­rias­se „Pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest noor­soo­vald­kon­da“ esi­ta­ti 25 kan­di­daa­ti. Üks kuuest no­mi­nen­dist oli Ani­ja val­las 15 aas­tat noor­soo­töös­pet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud Tuu­li­ki Roht­la, kes ka­hel eel­mi­sel aas­tal juh­tis kuue ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pro­jek­ti Si­suA­ka­dee­mia, mil­le­ga koo­li­ta­ti noo­ri si­su­loo­ja­teks.

Eelmine artikkelAeg­vii­du 251 aad­res­si­le tea­vi­tus kii­re in­ter­ne­ti koh­ta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. veebruaril