Aeg­vii­du 251 aad­res­si­le tea­vi­tus kii­re in­ter­ne­ti koh­ta

139

Eel­mi­sel nä­da­lal saa­tis Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tus (ELA­SA) Aeg­vii­du kes­ko­sa 251 post­kas­ti tea­vi­tu­se, et neil aad­res­si­del on sel aas­tal või­ma­lus lii­tu­da kii­re in­ter­ne­ti­ühen­du­se­ga. „Ei tea veel, kui pal­ju­de­le neist aad­res­si­dest ei õn­nes­tu­nud Om­ni­val tea­vi­tust edas­ta­da, ku­na ei ole post­kas­ti, mõ­nel aad­res­sil ei pruu­gi ise­gi ma­ja ol­la,“ üt­les ELA­SA juht Priit Soom. Lii­tu­mis­soo­vist tu­leb tea­vi­tu­se saa­nud aad­res­si­de oma­ni­kel ELA­SA­le an­da tea­da hil­je­malt 18. ap­ril­liks. Õi­geaeg­selt saa­de­tud soo­via­val­du­se esi­ta­nui­le saa­de­tak­se lii­tu­mis­ta­su ar­ve, lii­tu­mis­ta­su on 200 eu­rot. Lai­ri­ba­võr­ku hak­kab ehi­ta­ma AS Con­nec­to Ees­ti. Ehi­tus­tööd peak­sid al­ga­ma ke­va­del.

Eelmine artikkelROLAND VI­LE­PA­JU Ka­ha­last sai TO­RE su­ve­laag­ri­te kuld­kor­ral­da­ja tiit­li
Järgmine artikkelTUU­LI­KI ROHT­LA­LE noor­te­vald­kon­na tun­nus­tus