Sõnumitoojas 10. veebruaril

247
 • Lume­lük­ka­jail on vii­mas­tel nä­da­la­tel pi­de­valt tööd;
 • Õpi­las­tel ja õpe­ta­ja­tel tu­leb koo­lis ol­la kait­se­mas­ki­ga;
 • Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­dest Ani­ja val­da 4, Raa­si­ku val­da 2 ja Kuu­sa­lu val­da 1;
 • Miks ei saa Aru­kü­la koo­li juu­res suu­sa­ta­da?
 • Raa­si­ku Val­la Sport soo­vib Aru­kül­la ra­ja­da vä­li­jõu­saa­li;
 • Raa­si­ku pe­rears­ti­kon­kurss nur­jus;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu aru­tas lii­va­va­ru­de uu­rin­gu­lu­ba­de­ga nõus­tu­mi­st;
 • TUU­LI­KI ROHT­LA­LE noor­te­vald­kon­na tun­nus­tus;
 • Aeg­vii­du 251 aad­res­si­le tea­vi­tus kii­re in­ter­ne­ti koh­ta;
 • Kiius töö­tas jäät­me­jaam 12 aas­tat jäät­me­loa­ta;
 • ROLAND VI­LE­PA­JU Ka­ha­last sai TO­RE su­ve­laag­ri­te kuld­kor­ral­da­ja tiit­li;
 • Kaha­la Jär­ve Jääkas tu­leb taas;
 • Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon ju­hi­ta;
 • Kuu­sa­lu val­la ka­hel ko­mis­jo­nil uued ju­hid;
 • Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list;
 • Ida-Har­ju­maa suu­sao­rien­tee­ru­jad võit­sid igat vär­vi me­da­leid.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. veebruaril.

Eelmine artikkelTUU­LI­KI ROHT­LA­LE noor­te­vald­kon­na tun­nus­tus
Järgmine artikkelAru­kü­la kool ko­gus vä­hi­hai­ge­te las­te toe­tu­seks 1275 eu­rot