Tur­bu­nee­me kü­la 325

343

Tur­bu­nee­me kü­la tä­his­tas lau­päe­val, 13. juu­lil 325 aas­ta möö­du­mist kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest – on 1694. aas­ta Kuh­sall Soc­he­ri kaar­dil. Üht­la­si tä­his­ta­ti peo­ga ka­lu­ri­te­päe­va. Kü­la aas­ta­päe­va pu­hul an­dis kü­la­selts väl­ja ka­he poo­le­ga aja­le­he, mil­le ühel kül­jel on MTÜ Eru La­he Ran­na­rah­va Selts asu­ta­ja ja ju­hi Lin­da Met­sao­ru kir­ju­ta­tud üle­vaa­de selt­si vii­ma­se aja te­ge­vu­sest koos fo­to­de­ga. Tei­sel kül­jel on in­terv­juud Tur­bu­nee­me kü­la­va­ne­ma­te­ga – 10 aas­tat se­da ame­tit pi­da­nud Vei­ko Pon­ni ja Ai­vo Jan­te­ri­ga ning mul­lu ame­tis­se va­li­tud Ka­lev Klau­si­ga. Eru La­he Ran­na­rah­va Selts an­dis aas­ta­päe­vaks väl­ja vol­di­ku „Tur­bu­nee­me 325“, mil­le koos­tas Lin­da Met­saorg. Vol­di­kus on loet­le­tud Tur­bu­nee­me olu­li­se­mad sünd­mu­sed kü­la­selt­si eest­ve­da­mi­sel ala­tes 1999. aas­tast, kui saa­di Har­ju­maa ilu­sa­ma kü­la tii­tel. Aas­tal 2000 ni­me­ta­ti Tur­bu­nee­me Ees­ti kau­ni­maks kü­laks. Ka on üle­vaa­de ran­na­rah­va selt­si te­ge­vu­sest ala­tes 2005. aas­tast. Vol­di­ku ku­jun­das Anu Kar­jat­se, trük­ki­mist toe­tas Kuu­sa­lu vald. Trü­kiarv on 200. Kü­las ala­li­selt ela­vad 31 pe­ret said vol­di­ku ta­su­ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu va­nal val­la­ma­jal uued ak­nad
Järgmine artikkelSü­da­su­ve­jook­su üm­ber Saad­jär­ve võit­sid Jaa­nus Kal­las­te ja Li­ly Luik