Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär lah­kub ame­tist

329
Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär MEE­LI VAA­RIK.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik esi­tas möö­du­nud ree­del lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 25. ok­too­ber. Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lah­kub ame­tist omal soo­vil, et vas­tu võt­ta uus väl­ja­kut­se. Mee­li Vaa­rik on Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na töö­ta­nud vei­di roh­kem kui aas­ta, ta kan­di­dee­ris sel­lele ame­ti­ko­ha­le mul­lu ke­va­del, või­tis kon­kur­si ja asus töö­le 25. juu­nist. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud kon­kur­si uue val­la­sek­re­tä­ri leid­mi­seks, aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 15. oktoober.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du su­le­tak­se aas­ta lõ­pus
Järgmine artikkelRaasiku Paju tänava remondib InfraRoad