Tulis­ta­mi­ne Parila kü­las

777
KAISA KAJO

Eel­mi­sel lau­päe­val ja­ga­ti sot­siaal­mee­dias in­fot, et sa­mal va­ra­hom­mi­kul sõi­tis Pa­ri­la kü­las rin­gi must Au­di, mil­le juht tu­lis­tas au­toak­nast paar­küm­mend las­ku, seal­hul­gas ini­me­se suu­nas. Au­tost kos­tus val­ju muu­si­kat ja hää­li, mis kuu­lu­sid tõe­näo­li­selt pur­jus selts­kon­na­le. Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­nast kin­ni­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et häi­re­kes­kus sai juh­tu­mi koh­ta kõ­ne, po­lit­sei­le teh­ti aval­dus, sünd­mu­se koh­ta on al­ga­ta­tud kri­mi­naal­me­net­lus. Va­nem­ko­mis­sar Kai­sa Ka­jo sõ­nul on po­lit­seil in­fot rik­ku­mi­se või­ma­li­ku toi­me­pa­ni­ja koh­ta. „Võ­ta­me kõi­ki rel­va­de või rel­va­tao­lis­te ese­me­te väär­ka­su­tu­se juh­tu­meid vä­ga tõ­si­selt ja konk­reet­se juh­tu­mi as­jao­lud sel­gi­ta­tak­se kind­las­ti väl­ja,“ kin­ni­tas ta.

Eelmine artikkelViha­soo pil­lip­ral­le pöör­dus al­gu­sae­ga­de juurde ta­ga­si
Järgmine artikkelAru­kü­la hu­via­la­koo­li õp­pe­ta­sud tõu­se­vad