Anija Valla Lasteaedade helkuriaktsioon

20
Helkurid Kehras Lastetare lasteaia värava küljes

Ani­ja Val­la Las­teaiad te­gi Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ning Ala­ve­re Mõm­mi­la ma­ja töö­ta­jai­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le üles­kut­se, et igaüks tooks las­teae­da kas või ühe hel­ku­ri. Kol­ma­päe­val, 25. ok­toob­ril kell 10.30 ko­gu­ne­sid kõi­gis kol­mes ma­jas lap­sed ja töö­ta­jad las­teae­da­de vä­ra­va­te juur­de ning ri­pu­ta­sid hel­ku­rid vä­ra­va­te kül­ge. „Soo­vi­si­me se­da­si pan­na las­teaiad pi­me­dal ajal sä­ra­ma ning an­da oma pa­nus tur­va­li­su­ses­se – hel­ku­rid olid võt­mi­seks ja ka­su­ta­mi­seks kõi­gi­le, kel hel­kur puu­du või ka­du­nud,“ sõ­nas Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar. Ta li­sas, et hel­ku­reid too­di ja ri­pu­ta­ti vä­ra­va­te­le pal­ju, kuid need hak­ka­vad ju­ba ot­sa saa­ma: „See on vä­ga to­re, et need on läi­nud ka­su­tus­se, jä­re­li­kult hoo­li­tak­se tur­va­li­su­sest. Rää­ki­si­me ka las­te­le, miks on olu­li­ne ol­la näh­tav ja kin­ni­ta­da pi­me­dal ajal riie­te kül­ge hel­kur.“

Eelmine artikkelKuusalu vallas kehtib 2019. aasta maamaksumäärus
Järgmine artikkelKuusalu vallas ollakse enim rahul raamatukoguga ja rahulolematum teedega