Tüli Mallavere supluskoha pärast jõudis kohtusse

2963

Raasiku valla Mallavere küla ujumistiigi omanikud läksid kohtusse nii naabrite kui vallavalitsuse vastu.

Kirjutasime möödunud nädala Sõnumitoojas, et 1. septembri õhtu seisuga polnud Artali maaüksusele rajatud ujumiskoha omaniku Ilona Kaijanen vallavalitsusele vastanud, kuidas kavatseb tagada rajatiste avaliku kasutamise lepingu täitmise 2019. aasta lõpuni. Vallavanem Raivo Uukkivi lubas, et avaliku kasutamise lepingut pole plaanis kohe lõpetada, kuid probleemile on vaja leida lahendus.
Pärast lehe ilmumist ütles ujumiskoha omanik Ivar Kaijanen, et on koos abikaasaga algatanud kaks kohtuasja. Ühe kohtuasjaga soovivad nad, et naabrid ei piiraks supluskohani liikumist. Teine kohtuasi on valla vastu – soov, et vald tühistaks korralduse, millega andis naabritele loa tõkkepuu paigaldamiseks. Kaijanenide advokaat teavitas vallavanemat kohtusse pöördumisest 1. septembri õhtul pärast kella 17 saadetud kirjas.
Advokaat kirjutas, et kui vald lõpetab ujumiskoha avaliku kasutamise lepingu, võib see tekitada Kaijanenidele kahju kuni 70 000 eurot, mida PRIA võib hakata tagasi nõudma: „Raasiku vallal puudub õiguslik alus minu kliendi ja Raasiku valla vahel sõlmitud avaliku kasutamise lepingu ülesütlemiseks. Kui vald seda siiski teeb, nõuab minu klient kohtu kaudu tekitatud kahju hüvitamist.“
Vallavanem Raivo Uukkivi kinnitas, et kiri saadeti ja kohtuasjad on algatatud: „On küsitav, kas selline leping, mida pole täitma asutud, üldse kehtib. Kohtusse kaebamine on püüd venitada, aga mitte leida lahendust. Vallavalitsus on esitanud mõlemale kaebusele oma seisukoha ning leiab, et kaebajal pole kummaski asjas õigust.“
Kirjas ei nõustu Ilona Kaijanen, et pole täitnud avaliku kasutamise lepingust tulenevaid kohustusi või rikub kellegi õiguseid: „Lepingu järgi on kohustus tagada Artali maaüksusele rajatavate objektide avalik kasutus ja töösolek vähemalt   2019.   aasta   lõpuni.   Seda   on  tehtud,  tehakse  ka  edaspidi.“
Advokaat märkis, Ilona Kaijanen teeb kõik endast oleneva, et ükski isik, sealhulgas Raasiku vallavalitsus või selle ametnikud ei saaks takistada nimetatud objekti avalikku kasutamist.
Advokaat juhib tähelepanu asja­õigusseadusele: „Artali maaüksusele on ajalooline juurdepääs mööda olemasolevat ainukest teed, mis läbib Kütisauna kinnistut. Selle tee on ehitanud minu klient 1986. aastal. Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus.“
Advokaat:  teavitas, et Ilona Kaijanen pöördub oma õiguste kaitseks kohtu poole, et kohus määraks Artali kinnistule juurdepääsu tingimused ja  lahendaks kinnistule juurdepääsu küsimuse kõigi võimalike isikute suhtes, kes soovivad  Artali kinnistule pääseda.“
Ilona Kaijaneni abikaasa Ivar Kaijanen kommenteeris, et kohtusse minek on väljapääsmatu: „Naabritega läbirääkimine ei andnud tulemusi, liikumise piiramiseks hakati panema tõkkepuud.“
Ta  ütles, et kohus on esmase õiguskaitse korras peatanud 19. septembrini vallavalitsuse korralduse, millega lubas paigaldada teele tõkkepuu. Selle päevani on naabritel õigus esitada oma vastuväited.
Toimetusega võttis ühendust Artali maaüksuse naaberkrundi, Kütisauna omanik Merike Loo. Ta on nördinud toonase vallavanema Andre Sepa väite peale, et naabrid ei esitanud 2009. aastal ühtegi protesti, mis oleks pannud vallavalitsust detailplaneeringu peale mõtlema.
Merike Loo: „Huvitav, mille peale oleksime pidanud protestima, kui kõik tehti meie selja taga. Protestima hakkasime alles siis, kui asi hakkas avalikkust kaasama ehk meid häirima.“
Ta lisas, et on kindlasti vallaga suhelnud: „Vallasekretär saatis meile avaliku kasutamise lepingu teksti, mis oli äärmiselt lühike ja lakooniline. Kirjale oli lisatud, et leping on tehtud PRIA nõudmisel, sest see pidi olema lisatud dokumentidele, mis esitati PRIAsse rahastuse saamiseks.“
Kütisauna perenaine lausus, et küsis edasi, kas oleks võimalik näha lepingu lisasid, kus peaks olema objektile ligipääsu tagamise kirjeldus: „Vallast vastati, et lepingu ainus lisa on maaüksuse plaan, kus ligipääsu tagamise kirjeldust polnud. Küsisin, kui vald on sellele objektile avalikuks kasutamiseks sõlminud lepingu ega ole lisanud juurdepääsu tagavaid dokumente, siis kas on teisi selliseid otsuseid, lepinguid, mis tagavad juurdepääsu objektile. Vastati, et selliseid dokumente väljastatud ei ole, omanik kasutab oma kinnistule ligipääsemiseks ajalooliselt väljakujunenud juurdepääsuteed.“
Merike Loo ütles, et tüli tee pärast on nende elu pärssinud: „Konflikt on kulutanud palju aega ja närve, samas pole püütud meiega kontakti otsida. Kohus toob ilmselt selguse majja. Ei tea, kas sellest on lõplikult midagi kasu, kuid siis on vähemalt olukord lahendatud seaduse järgi.“
Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris olukorda oma kodulehel: „Usun, et iga normaalne inimene saab aru, et ei ole võimalik kedagi sundida taluma võõraste inimeste horde oma maal. Kurb on näha, kuidas tehakse süüdi tegelikud kannatajad ja kannatajateks tegelikud süüdlased. Loodan, et kohus ei lase endaga lollitada.“

Eelmine artikkelRaasiku ja Kuusalu jalgpallimeeskondade mängudest
Järgmine artikkelMIHKEL LILLEVÄLI: riik peaks muutma põlistalude ligipääsuteede osas seadust