Tee­ne­te­märk loodusgiid MAIE IT­SE­LE

271
MAIE ITSE.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas an­da 2021. aas­ta maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi 8 väl­ja­paist­va­le har­ju­maa­la­se­le. Tee­ne­te­mär­gi saa­ja­te seas on pe­da­goog, La­he­maa Loo­dus­koo­li asu­ta­ja ja loo­dus­giid Maie It­se. Tee­ne­te­mär­gi saa­vad veel Põh­ja re­gioo­ni me­dit­sii­nia­bi juht ja kii­ra­bi­tee­nu­se eden­da­ja Rai­vo Ad­las, HO­Li en­di­ne te­gev­juht Joel Jes­se, Har­ju Maa­kon­na­raa­ma­tu­ko­gu kauaaeg­ne juht Rutt Enok, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja­te maa­kond­li­ku sekt­sioo­ni juht Kers­ti Kald­mäe, Tal­lin­na Pe­re­kon­na­sei­sua­me­ti kauaaeg­ne ju­ha­ta­ja Ka­rin Kask, loo­dus­kait­se eden­da­ja Tiit Ma­ran ja Tal­lin­na Üli­koo­li va­lit­se­mis­kor­ral­du­se lek­tor Su­lev Lää­ne. Tee­ne­te­mär­gid an­tak­se üle Har­ju­maa tä­nuü­ri­tu­sel, 20. jaa­nua­ril Es­to­nias.

Eelmine artikkelKül­ma sõ­ja muu­seum ja palverändurite õh­tu­söök Lee­dus Žemai­ti­ja rah­vus­par­gis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. jaanuaril