Sõnumitoojas 5. jaanuaril

266
 • Ener­gia­hin­na tõu­su hü­vi­ta­mi­sest Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes;
 • Vaba­dus­sõ­jas või­del­nu­te mä­les­tus­päev;
 • Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavolikogude koosseisud;
 • Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jal on et­te­võ­te­te­le ja­ga­da 153 617 eu­rot Co­vi­di-toe­tust;
 • Suu­re ja väi­ke­se HOL­ME­RI no­mi­nen­did;
 • Har­ju­maa tee­ne­te­märk loodusgiid MAIE IT­SE­LE;
 • Jõu­lu­toe­tus Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­te teh­tud jõu­lu­kaar­did;
 • Aru­kü­la põ­hi­kool sai olüm­pia­ko­mi­teelt 50 paa­ri uis­ke;
 • GARI­NA TOO­MIN­GAS tut­vus­tas rii­mi sea­tud mõ­te­te ko­gu­mik­ku;
 • Heategevusliku aktsiooniga kingiti koogid Raasiku valla 29 eakale;
 • Kül­ma sõ­ja muu­seum ja palverändurite õh­tu­söök Lee­dus Žemai­ti­ja rah­vus­par­gis;
 • Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2021. aas­tal toi­mu­nust.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 12. jaanuaril.

Eelmine artikkelTee­ne­te­märk loodusgiid MAIE IT­SE­LE
Järgmine artikkelKuusalu valla uus üldplaneering on loodusekesksema suunaga