Tähtajaks esitati Kuusalu valla üldplaneeringusse ettepanekuid 25 kohast

943

Külade palvel on tähtaega pikendatud 20. novembrini.

Kuusalu vallaarhitekti Kadi Raudla sõnul ei ole koostatava uue üldplaneeringu jaoks osad külad materjale välja võtnud, näiteks  Allika, Ilmastalu, Kalme, Kupu, Külmaallika, Loksa, Mäepea, Nõmmeveski, Tammispea, Vahastu küla esindajad.
Kokku on Kuusalu vallas 64 küla ja 3 alevikku. Väljakuulutatud tähtajaks, 9. novembriks saadeti vallamajja kohalikel koosolekutel kokku lepitud ettepanekutest 25 protokolli – 22 külast ning Kuusalust, Kiiust ja Kolgast.
Kadi Raudla tõdeb, et külade ettepanekute aeglasem esitamine venitab üldplaneeringu tegemise protsessi: „Aga meile on tähtsam saada küladelt infot  ja oleme valmis ootama. Uus tähtaeg on 20. november, seejärel asuvad töörühmad infot läbi vaatama ja omapoolseid ettepanekuid tegema. Materjalidega töötavad ka vallavalitsus ja volikogu komisjon. Seega on teemaga tegutsevate inimeste ring  päris suur. Tulemused edastame üldplaneeringut koostavale  Skepast&Puhkim projektijuhile Eleri Kautlenbachile, kes koostab eskiisi. Kevadel peaks eskiis jõudma avalikustamisele.“
Vallaarhitekt nentis, et ta pole veel jõudnud kõiki protokolle põhjalikult üle vaadata, ent esmapilgul võib öelda, osad ettepanekud on sellised, mis ei puuduta valla üldplaneeringut. Need edastatakse vastava valdkonna spetsialistile Kuusalu vallamajas, näiteks pakutakse prügikonteinerile teist asukohta, metsast oli avastatud prügihunnikuid.

Kuusalu – maanteemüra, hooldekodu tee, vallamaja
Külades kutsusid koosoleku kokku reeglina külavanemad, Kolgas ja Kiius korraldasid koosolekuid kohalikud MTÜd. Kuusalu koosoleku viisid läbi Kadi Raudla ja Heleri Paiste. Kuusalus kogunes arutelule veerandsada inimest, nad jagati kolme rühma.
Kõik rühmad leidsid, et vallamaja võiks asuda Kuusalus ning alevikust arendada tõeline vallakeskus, kus on võimalik saada mitmesuguseid teenuseid kuni kingaparanduseni.
Kordejaanile plaanitava hooldekodu kohta arvati, et selle võiks kavandada mujale, kuna koht jääb liiga väikeseks. Kordejaanil võiks olla laste mänguplats, hooldekodule pakuti asupaika näiteks vana pastoraadi taha. Kui hooldekodu tuleb Kordejaanile, peaks rajama sinna otsetee üle tehase maa. Tehase ala võiks olla avatud, kunagine väravaputka lammutada, tekitada tänav, kus hooned jäävad kahele poole.
Bussipeatuse võiks tänava äärest viia tervisekeskuse ja kirikuaia vahele jäävale muruplatsile, sinna võiks rajada väikese bussijaamahoone WC ja kohvikuga. Kuusalust bussidega Tallinna poole sõitvate külaelanike autodele tuleks teha eraldi parkla, et ei ummistaks tervisekeskuse esist platsi.
Kõne all oli Tallinna-Narva maanteelt elumajadeni kostev müra, peaks juurde panema müratõkkeid. Alevikust võiks otse Laulupeo kuusikust pääseda Kuusalu külla Tarva tänavale kas maantee alt tunneli kaudu või nagu mõnel pool Soomes, kus teetrassi äärde on rajatud hoonestus koos galerii-sillaga.
Veel sooviti Kuusallu uut bensiinijaama. Ning kooli juurde võiks Tallinna-Narva maantee pealesõidu äärde teha samuti parkla, praegu on parkla ainult Vana-Narva maantee pool. Aleviku turismimagnetina märgiti ära ümbritsevaid metsi, sealseid radasid tuleks arendada ja tähistada

Kiiu – haljastus, spordiväljak, müra
Kiiu koosolekul pakuti ideid kahes grupis. Leiti, et lasteaia vastu võiks rajada polüfunktsionaalse spordiväljaku. Noortekeskuseks ja eakate päevakeskuseks sobiks saunahoone, mis juba aastaid seisab kasutult.
Ka Kiius võiks Tallinna-Narva maanteelt kostvat müra summutada mürasein ja kõrghaljastus. Arendada tuleks mõisa ja mõisaparki.  Välja tuleks arendada kergliiklusteede võrgustik koos valgustusega. Uued kavandatavad kortermajad võiksid olla kaasaegse lahendusega. Teisel pool maanteetrassi asuvate palkmajadeni võiks viia koolilaste tee tunneli juurest kergliiklustee pikendus, mis teiselt poolt jõuaks Kiiu viadukti all asuva kergliiklusteeni, ka Kiiu juurde tehtaks tunnel.

Kolga – valgustus, kergliiklusteed, parklad
Kolga aleviku ja ümbruskonna külade elanikud arutasid üldplaneeringusse tehtavaid ettepanekuid kahel koosolekul.
Leiti, et renoveerimist vajab tänavavalgustuse süsteem. Rajada tuleks kergliiklusteede võrgustik Viru raba ja männikuni ning ka Pudisoo ja Uurini. Kergliiklusteed võiksid kaugemas perspektiivis kulgeda kuni Loksa linna ja Kuusaluni.
Renoveerida ja laiendada oleks vaja Viru raba parklat, teha sinna WC. Vald peaks kaasa aitama Kolga mõisa arendamisele. Kahala järve äärde Oldojale võiks kavandada puhkeala koos parklaga.
Kolga koolimaja juurde tuleks teha staadion, koolile ja rahvamajale rajada ühine parkla. Kooli juurde teha lastele seikluspark.
Veel pakuti, et töökoja värava ala võiks kujundada keskuseks, kus oleks kaubandus, bensiinijaam. Tennisehalli kõrvale peaks rajama tenniseväljaku.

Eelmine artikkelJANNO TRUMP kogub oma bändi debüütplaadile raha Hooandjas
Järgmine artikkelKolgaküla külavanemaks kinnitati MATTIAS KALJUMÄE