Taa­ra­ko­gu­ja­te kaa­sa­bil is­tu­ta­ti Ani­ja val­da 5 hek­ta­rit met­sa

9
Anija vald

Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon Ees­ti Pa­ken­di­ring­lus käi­vi­tas kolm aas­tat ta­ga­si kam­paa­nia, mil­le­ga lu­ba­ti igal aas­tal 10 000 ton­ni kok­ku ko­gu­tud klaas­pa­ken­di eest is­tu­ta­da 5 hek­ta­rit met­sa. Tä­na­vu is­tu­ta­ti met­sa Ani­ja val­la Ara­va kü­las. „Är­ge vi­sa­ke pan­di­mär­gi­ta pu­de­leid ja pur­ke ol­me­jäät­me­te sek­ka, vii­ge need klaa­si­kon­tei­ne­ris­se, sest klaas­pa­kend on 100prot­sen­di­li­selt ring­lus­se võe­tav ja si­su­li­selt lõ­pu­tult taas­ka­su­ta­tav ma­ter­jal, kuid ai­nult siis, kui ko­gu­me sel­le kok­ku eral­di,“ üt­les Ees­ti Pa­ken­di­ring­lu­se juht Al­der Hark­mann. Ta li­sas, et ju­ba kol­man­dat aas­tat on Ees­ti ini­mes­te usi­nus saat­nud neid met­sa is­tu­ta­ma: „Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes vii­vad klaas­pa­ken­di klaa­si­kon­tei­ne­ris­se. Nii sün­nib to­pelt­pa­nus kesk­kon­na heaks – esi­teks saab sel­le klaa­si suu­na­ta uues­ti ka­su­tus­se, tei­seks hak­kab ta­sa­pi­si sir­gu­ma uus mets.“ Met­sa ra­ja­mi­sel ja hool­da­mi­sel teeb Pa­ken­di­ring­lus koos­tööd ASi­ga Vest­man Mets.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­laee­lar­vest ja­ga­ti MTÜ­de­le li­gi 14 000 eu­rot
Järgmine artikkelAni­ja val­la noor­te­ko­gu al­ga­tu­sel ko­ris­ta­ti Keh­rat