Spordiuudised

145
Raasiku/Mistra käsipallurite juhendaja JÜRI LEPP ja meeskonna vahetusmehed jälgivad mängu. Foto Helin Potter/Eesti Käsipalliliit

Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­li­mees­kond jõu­dis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel pool­fi­naa­li, alis­ta­des vee­rand­fi­naa­li kor­dus­koh­tu­mi­ses Tal­lin­na duu­be­l-e­sin­du­se 27:21.

Ko­roo­na­män­gu in­di­vi­duaal­se­tel Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel Oris­saa­res said Pe­nin­gi mees­test Jev­ge­ni Põš­nõi 7. ja Gui­do Trees 10., nais­test Piia-Liis See­der 8. ja Ur­ve Ree­tamm 9. ko­ha. Päev hil­jem oli Jev­ge­ni Põš­nõi Saa­re­maa ka­ri­ka­sar­ja eta­pil 2.

Koo­li­de­va­he­li­stel si­se­ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lus­tel Tal­lin­nas või­tis 6.-7. klas­si õpi­las­te seas Ki­rill Go­lu­bev Aru­kü­la põ­hi­koo­list kõr­gus­hüp­pe 1.45 ja kuu­li­tõu­ke 10.19ga, tüd­ru­ku­te kuu­li­tõu­ke pa­rim oli võist­kon­na­kaas­la­ne Em­ma-Ma­ria Kau­rit 8.66ga. Tei­se ko­ha said An­ne­li Ba­ri­no­va Aru­kü­la põ­hi­koo­list 600 m jook­sus aja­ga 1.57,87 ja Krist­jan Kraub­ner Raa­si­ku põ­hi­koo­list kõr­gus­hüp­pes 1.45ga. Kok­ku­võt­tes oli põ­hi­koo­li­dest Raa­si­ku kol­mas ja güm­naa­siu­mi­dest Kuu­sa­lu kesk­kool nel­jas.

Eelmine artikkelJõu­lud kau­niks ea­ka­te­le ja puue­te­ga ini­mes­te­le
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja tu­leb Kes­ku­se tä­na­va äär­de