Spordiuudised

275
URVE REETAMM Peningi klubist sai Harjumaa koroona meistrivõistlustel 3. koha.

Raa­si­ku spor­di­hoo­nes pee­ti nä­da­la­va­he­tu­sel Ees­ti ko­roo­na meist­ri­võist­lu­sed paa­ris­män­gus. Edu saa­tis ka Pe­nin­gi klu­bi esin­da­jaid. Olav Ka­ru ja Vil­jar Me­hik tee­ni­sid mees­te seas pronks­me­da­li, Jev­ge­ni Põš­nõi ja Gui­do Trees olid 6. ko­hal. Nais­paa­ris­män­gus sai pronks­me­da­li Tat­ja­na Oso­ki­na koos Õie Malm­ber­gi­ga Rak­ve­rest. Se­ga­paa­ris­män­gus olid Jev­ge­ni Põš­nõi ja Tat­ja­na Oso­ki­na 5., Gui­do Trees ja Piia-Liis See­der 6. ko­hal. Nä­dal va­rem sa­mas toi­mu­nud Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­tel ük­sik­män­gus või­tis Jev­ge­ni Põš­nõi ja kol­man­da ko­ha sai Ur­ve Ree­tamm.

Ta­ba­sa­lus toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­de jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­tel 10.-12. klas­si noor­mees­te­le sai Keh­ra güm­naa­sium kuuen­da ja Kuu­sa­lu kesk­koo­l ka­hek­san­da ko­ha.

Eelmine artikkelKeh­ra Põh­ja tä­na­va kuu­ri­sein­tel on maa­lin­gud ron­gi­dest
Järgmine artikkelÕpe­ta­ja tööst