Soo­ja­toot­ja kin­kis Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma et­te he­kiis­ti­kud

344
Soo­ja­toot­ja SW Energia kin­gi­tud ju­ga­puu­hekk Aru­kü­las ok­toob­ris ava­ta­va jäät­me­jaa­ma ees.

Aru­kü­las ava­ta­va jäät­me­jaa­ma et­te is­tu­ta­ti SW Ener­gia kin­gi­tud ju­ga­puu­hekk.

Pea­mi­selt soo­ja­toot­mi­se­ga te­ge­lev osaü­hing SW Ener­gia ehi­tas möö­du­nud aas­tal Raa­si­ku­le uue kat­la­ma­ja, re­konst­ruee­ris Aru­kü­la va­na kat­la­ma­ja ning müüb ka­hes ale­vi­kus kesk­kü­tet. Sel su­vel an­dis et­te­võ­te Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et soo­vib kin­ki­da val­la­le puid.

„Meie et­te­võ­tte soov on vä­hen­da­da öko­loo­gi­list ja­la­jäl­ge. Sel­leks on igas piir­kon­nas, kus hak­ka­me soo­ja toot­ma, esi­me­ne samm te­ha uus hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja. Li­saks soo­vi­me ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le mi­da­gi ta­ga­si an­da ning ai­da­ta kaa­sa ümb­rus­kon­na ro­he­li­se­maks muut­mi­sel,“ lau­sus SW Ener­gia tu­run­duss­pet­sia­list Kris­ti To­min­gas.

Ta tõi näi­teks, et esi­me­se ko­ha­na kin­kis SW Ener­gia kaks aas­tat ta­ga­si puud Tü­ri lin­na­par­ki: „Tar­tu­maa Luun­ja vald soo­vib sa­mu­ti oma par­ki uuen­da­da, ka nei­le kin­gi­me puud. Aga Puh­jas taheti hoo­pis pü­si­lil­le­pee­nart ja Saue val­las Hai­bas ala­list jõu­lu­kuus­ke kü­la kes­ke­le.“
Ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei soo­vi­nud soo­ja­toot­jalt suu­ri puid, vaid va­li­s kin­giks he­kiis­ti­kud Aru­kü­las äs­ja val­mi­nud jäät­me­jaa­ma et­te. Hekk on 40 meet­rit pikk ning sin­na ku­lus 65 ju­ga­puuis­ti­kut.

„Jäät­me­jaa­ma pii­ra­mi­ne kõr­ge­ma igi­hal­ja he­ki­ga on va­ja­lik, kuid val­laee­lar­ves meil sel­leks ra­ha ei ole. Aru­kü­la ja Raa­si­ku kat­la­ma­ja­de oma­nik võt­tis val­la­va­lit­su­se­ga ühen­dust ja an­dis tea­da, et soo­vib meie val­da puid is­tu­ta­da. Ole­me SW Ener­gia­le vä­ga tä­nu­li­kud ro­he­li­se pa­nu­se eest Raa­si­ku val­da,“ lau­sus val­la­va­nem And­re Sepp.

Ju­ga­puud is­tu­tas Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma vii­va tee äär­de OÜ Iga­ve­re Puu­kool.

Eelmine artikkelMIA MARIA LIPSMÄE oli purjetamise Eesti noortemeistrivõistluste kolmandal etapil edukas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la Ran­na­ku­nin­gaks sai And­res Leis­mann