MIA MARIA LIPSMÄE oli purjetamise Eesti noortemeistrivõistluste kolmandal etapil edukas

434
MIA MARIA LIPSMÄE.

Pur­je­ta­mi­se Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­te kol­man­dal eta­pil Pär­nu sü­gis­re­ga­til sai Ka­le­vi jahtk­lu­bi ja Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi esin­da­ja Mia Ma­ria Lips­mäe Op­ti­mis­til teise ko­ha ja oli pa­rim tüd­ruk. Ka kok­ku­võt­tes on ta tüd­ru­ku­te seas kin­del lii­der. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noor­test sai Ott Ric­hard Hääl Op­ti­mis­til seits­men­da ko­ha ja Kul­dar Paal­berg klas­sis La­ser 4.7 26. ko­ha.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Aruküla alevikus
Järgmine artikkelSoo­ja­toot­ja kin­kis Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma et­te he­kiis­ti­kud