Sood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je

314
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud idee­kor­je­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks esi­ta­ti kolm et­te­pa­ne­kut. Val­la­va­lit­sus pa­lus juu­li jook­sul ela­ni­kelt ideid, kui­das ka­su­ta­da vas­ta­valt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud hea­de ka­vat­sus­te lep­pe­le saa­dud sih­tots­tar­be­list toe­tust. Ani­ja vald saab viie aas­ta jook­sul kok­ku 177 858,20 eu­rot ehk 35 571,64 eu­rot aas­tas. Tä­na­vu on ka­su­ta­da sel­lel ja eel­mi­sel aas­tal saa­dud toe­tus, kokku üle 71 000 euro. Ettepanekuid sai esitada geoinfosüsteemis EVALD. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et kui­gi idee­kor­je täh­taeg oli 31. juu­li, oo­da­tak­se ka veel edas­pi­di ar­va­mu­si, kui­das ka­su­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus­ra­ha: „Et­te­pa­ne­kud võib saa­ta ot­se mi­nu mei­li­le.“ Ta lu­bas, et vallavalitsus arutab kõik ettepanekud läbi ning annab nende tegijaile ot­se ta­ga­si­si­det, mil­li­ne on nende kohta vallavalitsuse seisukoht. Tutvustame elanike tehtud ettepanekuid Soodla harjutusvälja ideekorjele järgmises Sõnumitoojas.