Sõnumitoojas 28. oktoobril

332
 • Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents ke­va­di­sest dis­tant­sõp­pest;
 • Hirv­li kü­la lä­he­dal ter­vi­se­rik­ke saa­nud ea­kas mees lei­ti kop­te­ri abi­ga;
 • Hooand­jas jät­kub an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se­le;
 • Kuu­sa­lu val­la uus ju­rist-järelevalveametnik on AH­TI RAND­ME­RE;
 • LIIS BURK toob Kol­ga Rah­va Maj­ja ka­heks päe­vaks Mar­di­laa­da;
 • Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si või­tis AVE KRUU­SE­LI pilt kuu ja värb­ka­ku­ga;
 • TÕNIS RAUDLA on Aegviidus hävimisest päästnud mitu raudtee-ehitist;
 • Keh­ras­se ka­van­da­tak­se jäät­me­te sü­va­ma­hu­teid;
 • Keh­ra kor­te­riü­his­tu­le maa park­laks;
 • Ani­ja val­la­va­lit­sus võõ­rus­tas Rõu­ge kol­lee­ge;
 • Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kut­sub osa­le­ma Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lu­sel;
 • Aru­kü­la õpi­las­test li­gi poo­led sõi­da­vad koo­li jalg­rat­ta­ga;
 • Raa­si­ku val­las puue­te­ga lap­sed las­teaia ko­ha­ta­sust va­bas­ta­tud;
 • Raa­si­ku vald müüs maad;
 • Raa­si­ku val­la sot­siaal­toe­tu­sed;
 • Avatud rahvamajade päev – Arukülas näitus GARINA TOOMINGASE 20 aasta töökleitidest;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 4. novembril.
Eelmine artikkelTÕNIS RAUDLA on Aegviidus hävimisest päästnud mitu raudtee-ehitist
Järgmine artikkelAru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid ko­du­sein­te toel Ees­ti ka­ri­ka