Sõnumitoojas 15. septembril

214
 • Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis asu­ti taas­ta­ma üle 60 aas­ta va­nust pruu­di­vai­pa;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si­tin­gi­mu­sed jäid kinnitamata;
 • Lii­va laa­da päe­val Ka­ha­la jär­ve jooks;
 • Toe­tu­sed MTÜde­le Kuu­sa­lu val­la re­serv­fon­dist;
 • Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus lä­heb kal­li­maks ja val­mib hil­jem;
 • Kuu­sa­lu vald võ­tab algk­las­si­ma­ja mööb­li jaoks lae­nu;
 • Raa­si­ku kal­mis­tu prü­gi­kas­ti­des­se viiak­se ol­mep­rü­gi;
 • Moe­tu­deng KÄ­RO­LIN RAA­DIK Raa­si­ku val­last või­tis ER­KI moe­sõul 2. ko­ha;
 • HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per püüab me­da­lit, Raa­si­ku/Mist­ra rü­hib üles;
 • Kehras 80 aastat peidus olnud käsikiri „Vapside vandeselts“ ilmus raamatuna;
 • Ani­ja vald hak­kab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tu­se eest kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma;
 • Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­ne­ma kor­dus­va­li­mi­ne;
 • Toetus Voose külaplatsi lava renoveerimiseks;
 • Algas va­li­mis­kam­paa­nia pe­riood;
 • Valla- ja linnavolikogude valimiste kandidaatide nimekirjad.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. septembril.

Eelmine artikkelMoe­tu­deng KÄ­RO­LIN RAA­DIK Raa­si­ku val­last või­tis ER­KI moe­sõul 2. ko­ha
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na tes­ti­mi­se ja sei­re­ga.“