Sõnumitoojas 24. märtsil

329
 • Sal­mis­tu sa­da­ma põh­ja­muul hak­kab val­mis saa­ma;
 • Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­se fir­ma jõu­dis Aju­ja­hi kon­kur­si TOP-10sse;
 • RMK Met­sa­vik­to­rii­nis on kü­si­mu­sed La­he­maast;
 • Lahe­maa Me­rek­lu­bi kor­ral­das Ha­ra sei­la­ja­te­le jää­sur­fi koo­li­tu­se;
 • Lee­si kaup­lu­se kõr­val en­di­ses post­kon­to­ris on nüüd pa­kiau­to­maat;
 • Kuu­sa­lu val­lalt va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le 20 000 eu­rot;
 • Kuu­sa­lu vald kom­pen­see­rib pea­ta­tud koo­lit­rans­por­ti;
 • Riik müüb Kiius Vaes­te­ma­ja kin­nis­tu;
 • Aru­kü­la koo­lis teh­ti Ees­ti pa­ri­mad kir­ve­var­red;
 • Raa­si­ku ja Ani­ja val­da lä­bi­vaid bus­si­lii­ne tee­nin­dab edasi Go­Bus;
 • Ani­ja val­la ja Lok­sa linna na­ka­tu­mis­näit on Ees­ti kõr­gei­mad;
 • Ani­ja vald lii­tub Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga;
 • Ani­ja vald hak­kab Keh­ras ela­mu­maad aren­da­ma;
 • Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sust;
 • Ee­lar­vest li­sa­ra­ha Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li­le;
 • Ani­ja mõis kor­ral­dab luu­le­kon­kur­si;
 • Aeg­vii­du las­teaed on su­le­tud nä­da­la lõ­pu­ni;
 • Ukrai­na kä­si­pal­lu­ri pe­re tun­neb end Keh­ras ko­du­selt;

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 31. märtsil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li vi­list­la­se fir­ma jõu­dis Aju­ja­hi kon­kur­si TOP-10sse
Järgmine artikkelLok­sa linn ja Ani­ja vald on Co­vid-19 na­ka­tu­mis­näi­dult Ees­ti ti­pus